فوریه 12
بازدید : 762
نظرات : بدون دیدگاه
اخلاق خانوادگی

خانواده، كوچک تـريـن واحد اجتماعى اسـت و سلول اوليه آن را زن و شوهر تشكيل مى دهند. خانواده اى كه با استانداردهاى اسلامى انطباق دارد، خانواده برتر است. ملاک برترى خانواده، برخوردارى از فضيلت ها و ارزش هاى اسلامى است. قرآن كريم منبعى براى شناسايى خانواده برتر و ويژگی هاى آن است.   اسلام ، […]

خانواده، كوچک تـريـن واحد اجتماعى اسـت و سلول اوليه آن را زن و شوهر تشكيل مى دهند. خانواده اى كه با استانداردهاى اسلامى انطباق دارد، خانواده برتر است. ملاک برترى خانواده، برخوردارى از فضيلت ها و ارزش هاى اسلامى است. قرآن كريم منبعى براى شناسايى خانواده برتر و ويژگی هاى آن است.

 

اسلام ، اهل بيت پيامبر(ص) را برترين خانواده مى شمارد و همگان را به الگو گيرى از آن دعوت مى كند. ويـژگـی هاى خانواده برتر حول سه محور اصالت خانوادگى ، ويژگيهاى نفسانى اركان آن و ويژگيهاى رفتارى آن ها می باشد. بـرخـى از ويـژگـی هـاى رفـتـارى خـانـواده بـرتـر عـبـارت اسـت از مديريت ايده آل خانواده، مناسبات و روابط اسلامى زن و شوهر با يكديگر، شيوه زندگى قانعانه و تربيت نسل صالح.

زن و شوهر به جهت برخوردارى از سه ويژگى دانش، مهارت و اخلاق، خـانـه و خـانـواده را بـه بـهترين شكل ممكن اداره مى كنند. مديريت مرد بر مبناى تحكم و زورگويى نيست. حامى خانواده است و در ارشاد و هدايت و حمايت اعضاى خانواده سنگ تمام مى گذارد و آنـان را بـه سـوى معنويات و سعادت سـوق مى دهد

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما