فوریه 12
بازدید : 3086
نظرات : بدون دیدگاه
محبت پدرانه

پدر از طرق مختلفی می تواند مهر خود را به فرزند بنماياند. شأن مديريت پدر، ضرورت محبت را بيشتر می سازد، زيرا خوی مديريت همواره با نوعی هيبت و تسلط همراه است که اگر با محبت درهم نياميزد، خشک و آزاردهنده می گردد و حاصلی جز مطيع ساختن مقطعی کودک ندارد.   پدر بايد محبت […]

پدر از طرق مختلفی می تواند مهر خود را به فرزند بنماياند. شأن مديريت پدر، ضرورت محبت را بيشتر می سازد، زيرا خوی مديريت همواره با نوعی هيبت و تسلط همراه است که اگر با محبت درهم نياميزد، خشک و آزاردهنده می گردد و حاصلی جز مطيع ساختن مقطعی کودک ندارد.

 

پدر بايد محبت به کودک را از همان روزهای بعد از تولد آغاز نمايد زيرا پدر نيز مانند مادر از طريق وراثت با کودک پيوند دارد و همين پيوند به وی امکان می دهد که در همان ايام نوزادی با فرزندش ارتباط برقرار نمايد. نوازش طفل، اثری درازمدت در رابطه پدر و کودک دارد. ضمن آنکه موجب افزايش علاقه پدر به کودک نيز میگردد.

 

از آنجا که پدر در نظر کودک مظهر قدرت و شجاعت است و معمولاً در نظر کودکان، پدر بيش از مادر از هيبت و ابهت برخوردار است، تعريف از کودک، توسط پدر برای او بسيار ارزشمند و لذت بخش خواهد بود. شايسته است که پدر در مسير تربيت از عامل تعريف بهره گيرد و روح کودک را با نسيم کلمات نوازش دهد. اگر پدر قصد پند و نصيحت و يا انتقاد از کودک را دارد، ابتدا میتواند از طريق تعريف، فضای دوستانه ای را ايجاد نمايد و زمينه را برای تأثير بيشتر کلام خود مهيا سازد

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما