خیال پردازی و تخیلات

كودكان در سنين قبل از دبستان علاقه بسيار زيادی به بازی ها و موضوعات تخيلی دارند. زندگی يک كودک در سن قبل از مدرسه، از محدوديت هاي بسيار تشكيل شده، او بر اساس نظر والدين خود زندگی می كند. در واقع كودک به بازی های خيالی علاقه دارد، زيرا می تواند آن طور كه می […]

كودكان در سنين قبل از دبستان علاقه بسيار زيادی به بازی ها و موضوعات تخيلی دارند. زندگی يک كودک در سن قبل از مدرسه، از محدوديت هاي بسيار تشكيل شده، او بر اساس نظر والدين خود زندگی می كند. در واقع كودک به بازی های خيالی علاقه دارد، زيرا می تواند آن طور كه می خواهد باشد و زندگی كند؛ خارج از قيد و بندها و محدوديت هايی كه والدين برای او تعيين كرده اند. هيچ كودک سه ساله ای اجازه ندارد كه به تنهايی از خانه خارج شود، به تنهايی غذای دلخواه خود را بخورد و حتی لباسی را كه دوست دارد بخرد.

 

در اين سن، كودک كاملاً به والدين خود وابسته است، البته می تواند اظهار نظر كند اما تصميم گيری اصلی و قطعی با والدين است. كودكان هنگامی كه با مكان های تازه يا تجربه های جديد رو به رو می شوند از شيوه ای متفاوت استفاده می كنند، آن ها قوه تخيّل خود را به كار می برند. زمانی كه به يک كودگ چهار ساله اجازه می دهيم تا به تنهايی به مدرسه برود و برگردد او احساس می كند كه يک فرمانده است و سوار بر اسب از يک قلعه به قلعه ديگر در حركت است. زندگی يک كودک چهار ساله خيلی معمولی و خسته كننده به نظر می رسد . اما اگر تصور كند كه يک مأمور آتش نشانی است، حس می كند مثل يک قهرمان زندگی می كند.

 

  • اهمیت خیال پردازی

خيال پردازی در دوره كودكی اهميت زيادی دارد. زيرا يک كودک علاوه بر اين كه می تواند زندگی خود را تغيير دهد و شرايط  تازه ای را براي خود خلق كند، از شرايط تازه ای كه ايجاد كرده می تواند دانستنی های جديدی نيز بياموزد. به طور مثال وقتی كه يک كودک چهار ساله كلاه آشپزی بر سرش می گذارد، پيشبند آشپزی می بندد و تصور می كند كه آشپز است، احساس استقلال و مسئوليت پذيری سبب می شود كه به اطراف خود توجه بيشتری داشته باشد، همراه با پدر و مادر خود آشپزی كند. موادی را كه استفاده می كند به خاطر می سپارد و از اين كه هر بار بر دانسته هاي خود می افزايد، خوشحال است.

 

بزرگسالان از دنيای پيرامون خود اطلاعات زيادی به دست می آورند و براي فراگيری بيشتر، تجربيات خود را نيز مورد استفاده قرار می دهند؛ اما كودكان از استعدادی برخوردارند كه لازم است توسط والدين پرورش يابد. آنها با به كارگيري قوه تخيّل خود نه تنها دانستنی های تازه ای از دنيای اطراف خود به دست می آورند بلكه می توانند آن طور كه دوست دارند باشند و زندگی كنند.

 

  • تقویت تخیل:

۱- در منزل جايی را براي تغيير لباس اختصاص دهيد. (جايی كه در آن لباس های قديمی، وسايل شخصی «مانند كلاه، كتاب های جيبی، هديه های قديمي و …» را نگهداری كنيد.)

۲- مدادهاي شمعی، وسايل آبـرنگ، كاغذ نقاشی و چسب را در دسترس کودكان قرار دهيد.

۳- داستانی را برای كودک خود تعريف كنيد. لباس يكی از شخصيت های داستان را بپوشيد و با كودک خود، براساس داستان، بازی كنيد. اگر داستان را كودک شما تعريف كند بهتر است. می توانيد موضوع آن را با مراسم عروسی، جشن تولد يا اتفاق های ديگری كه در زندگی خود با آن ها سرو كار داريد مرتبط سازيد.

۴- تعدادی ملحفه يا پتو در دسترس كودک قرار دهيد تا بتواند خانه درست كند و يا بازي های خيالی ديگری را طراحی كند.

۵- كودک خود را تشويق كنيد كه با اسباب بازي های سازنده و ابتكاری بازی كند. مانند اسباب بازی هايی كه با كمک قطعه های مختلف ميتوان ماشين، خانه، هواپيما و… ساخت.

۶- قصه های موزون و آهنگين را برای فرزندتان بخوانيد و به نوبت اشعار آن را تكرار كنيد.

۷- در حد امكان زمان بيشتری را با كودک خود در طبيعت سپری كنيد. محل هايی كه براي ساختن آن ها انسان دخالتی نداشته است، برای رشد قوه تخيّل كودک بهتر است.

۸- زمانی كه فرزندتان، شما را به دنيای خيالی  خود دعوت می كند، دعوت او را بپذيريد، با او سوار قايق شويد، سوار بر سفينه فضايی در فضا پرواز كنيد و در همه ی موارد رهبری بازی را برعهده فرزندتان بگذاريد.

۹- در بين اسباب بازی های كودک تعدادي گوش ماهی، سنگ های مختلف، چسب، تخته، بند، سكه ، طناب و ساير وسايلی كه می تواند مورد استفاده او قرار بگيرد، قرار دهيد.

۱۰- هنگامی كه با خيالپردازی های فرزندتان روبرو می شويد، او را سرزنش نكنيد. به او اجازه دهيد تا آنچه در ذهن خود دارد بيان كند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما