حقوق کودکان

اهمیت و تأثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پر قدرت هنوز هم از جذابترین مباحث علمی و اجتماعی است. حقوق کودک در برابر رسانه ها یکی از مهم ترین و جذاّب ترین مباحث در زمینه حقوق اطفال […]

اهمیت و تأثیر رسانه ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پر قدرت هنوز هم از جذابترین مباحث علمی و اجتماعی است. حقوق کودک در برابر رسانه ها یکی از مهم ترین و جذاّب ترین مباحث در زمینه حقوق اطفال است. اهمیت و جذابیت این بحث ناشی از گسترش پر شتاب حضور رسانه ها در زندگی انسان و افزایش قدرت و تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسانها و جوامع بشری است.

 

علاقه مفرط کودکان به رسانه ها به ویژه تلویزیون با توجه به تأثیرپذیری سریع و عمیق تر آنان و نیز اهتمام متقابل مالکان و مدیران بنگاه های عظیم رسانه ای برای سرمایه گذاری در تولیدات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی، موجب بروز نگرانی هایی برای والدین و دیگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است.

 

یکی از آشکارترین نگرانی های موجود در خصوص رابطه کودک با رسانه، دستیابی او به اطلاعات و مطالبی است که برای اطفال و یا اصولاً برای همگان زیان آور است. این نگرانی، مخصوصاً با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی جهانی بسیارجدّی تر شده و مربیان و صلاح اندیشان جامعه بشری را با دغدغه های بزرگ مواجه ساخته است.

 

انزواگزینی و خیالپردازی، افت تحصیلی و آسیب فرهنگی و شخصیتی، پرخاشگری و تنش زایی، کاهش میزان مطالعه و بالاخره خمودی و زیانهای جسمی هم ، از مهم ترین نگرانی های موجود است که در حوزه هایی مثل علوم اجتماعی و تربیتی، ارتباطات و حقوق مورد مطالعه قرار می گیرند.

 

برای رفع این نگرانی ها، نیاز به «تدوین برنامه جامع حمایتی» قطعی است. و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظمنامه های اخلاق حرفه ای از اولویت فراوانی برخوردار است. برای این منظور در حوزه حقوق بین الملل گام هایی برداشته شده است.

 

افزون بر اختصاص موادی از اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این موضوع، اعلامیه حقوق کودک و مهم تر از آن کنوانسیون حقوق کودک نیز توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه ها نشان داده اند. همچنین اعلامیه ها، قطعنامه ها و مصوبات دیگری در سطح کشور ها یا مناطق جغرافیایی در این باره وجود دارد با این همه به رغم مبانی و فرهنگ غنی دینی و ملی ما که در بر دارنده متعالی ترین نگاه ها به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلأ آشکاری در زمینه قوانین حمایت آمیز از حقوق کودک در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه این خلأ به هیچ وجه زیبنده ایران و نظام اسلامی نیست.

 

رای این منظور شتاب در بازپژوهی و تدوین شفاف اصول مبتنی بر مبانی دینی، فرهنگ ملی و تجربه های قانونی و عملی داخلی و خارجی ضرورت دارد و از جمله می توان از کلیات و عمومات برخی اصول قانون اساسی در این خصوص الهام گرفت.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما