بازی، پنجره ای به دنیای کودک

انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی ازاین نیاز است. هرفرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفکر است و باری خمیر مایه ی این تفکر و اندیشه  است.   آمادگی جسمی و روحی برای مقابله با مشکلات بخشی از فلسفه ی بازی کودکان است. بنابراین ؛ بازی […]

انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی ازاین نیاز است. هرفرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفکر است و باری خمیر مایه ی این تفکر و اندیشه  است.

 

آمادگی جسمی و روحی برای مقابله با مشکلات بخشی از فلسفه ی بازی کودکان است. بنابراین ؛ بازی هرچه گسترده تر؛ پیچیده تر و اجتماعی ترباشد کودک از مصونیت روانی بیشتری برخوردارمی شود. کشف دنیای اطراف بخش دیگری از فلسفه ی بازی است که کودک حس کنجکاوی خود را از این طریق ارضا می کند. بازی تن و روان کودک را واکسینه می کند و مسئولیت اجتماعی و اقتصادی را که در آینده باید بدوش کشد به او می آموزد.

 

کودک با بازی کردن موقعیتی بدست می آورد تا اعتقادات؛ احساسات و مشکلات خود را پیدا کند و مهارت های زندگی را بیاموزد. ساعات زیادی را که کودکان صرف بازی می کنند، نمی توان به هیچ وجه تلف شده تلقی نمود؛ بازی ممکن است شادی بخش باشد ولی در دوران کودکی یک کار جدی است. بدون تردید بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب شود.

 

  •  بازی دنیای کودکان است، با دنیای کودکان بازی نکنید.
  • بازی مؤثرترین و پرمعنا ترین راه یادگیری کودکان است.
  • بازی یکی از بهترین راه های تربیت فرزند است.
  • بازی منبع سرشار و غنی آموزشی است.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما