فوریه 8
بازدید : 498
نظرات : بدون دیدگاه
زمان شناسی تربیتی

بین «هدف» و «روش» تفاوت وجود دارد. هدف، مقصدی است که شناخت صحیح آن باعث شکل‌گیری «انگیزه» می‌شود. انگیزه، انسان را به تلاش وامی‌دارد، تا با سازمان دادن «روش‌ها و رفتاری» متناسب با شرایط زمان، و دگرگونی‌های فکری، فرهنگی، هنری و اقتصادی… به هدف نایل گردد.   روش تربیت صحیح از نظر اسلام، فراهم ساختن […]

بین «هدف» و «روش» تفاوت وجود دارد. هدف، مقصدی است که شناخت صحیح آن باعث شکل‌گیری «انگیزه» می‌شود. انگیزه، انسان را به تلاش وامی‌دارد، تا با سازمان دادن «روش‌ها و رفتاری» متناسب با شرایط زمان، و دگرگونی‌های فکری، فرهنگی، هنری و اقتصادی… به هدف نایل گردد.

 

روش تربیت صحیح از نظر اسلام، فراهم ساختن زمینه‌های مناسب برای شکوفایی استعدادهای ذاتی و فطری، و سوق دادن آن به سمت کمال‌گرایی، عقل‌گرایی، حقیقت‌خواهی و عزّتمداری است و هدف از تربیت، نیل به کمال مطلق و نزدیکی به خداوند است.
آن چه که تغییر می‌کند، روش‌ها، رفتارها و راه‌های تربیت و ادب آموزی است،‌ نه هدف.

حضرت علی (ع) فرمود: فرزندان‌تان را به فرهنگ و آدابی که خود تربیت یافته‌اید، مجبور نسازید، چرا که آنان پدیده‌هایی هستند که به زمانی غیر از زمان شما تعلق دارند».

 

این فرمایش به اصل تغییر «روش‌ها و راه‌های ادب‌آموزی و تربیت بر می‌گردد، نه هدف آن». از نگاه اسلام با هر چه که قدیمی و سنت تلقی می‌شود، نباید مبارزه کرد و آن را از بین برد، نیز هر چه که نو و متجدد شد، نباید پذیرفت، زیرا زمان همان طور که پیشروی و تکامل دارد، فساد و انحراف هم دارد. باید با پیشرفت زمان پیشروی کرد و با فساد و انحراف زمان مبارزه کرد.


به تغییرات ظاهری که در نسل نو پدید می‌آید، نیز باید از همین زاویه نگریست.اگر قالب‌ها و قیافه‌های ظاهری که با تغییر نیازها، امکانات،‌فرهنگ‌ها و آداب، پدید می‌آید، با کمال گرایی،‌عقلانیت و عزّتمداری و دینداری منافات نداشت و افراد را به سوی فساد اخلاقی و  انحراف از هدف و حقیقت خواهی نکشاند، اشکالی ندارد، یعنی تا جایی که تغییر در «روش» باشد، اشکال ندارد، اما اگر تغییر در «هدف» و مسیر کمال انسانی و احکام اسلام باشد،‌ ناپسند است.

هم‌چنین اگر در راستای خواسته‌های دشمنان اسلام و مسلمانان و استکبار جهانی باشد، بدیهی است که دشمنان «هدف» را نشانه گرفته‌اند و درصدد تحقق نیافتن هدف هستند.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما