فوریه 4
بازدید : 789
نظرات : بدون دیدگاه
عدالت

برقراری عدالت آثار پرباری در پی دارد و در مقابل، هرگاه در حق کسی ستم شده، به نتایج ناگواری انجامیده است. رفتار عدالت آمیز مانند محبت و توجه یکسان کردن به فرزندان و پرهیز از هرگونه تبعیض، فرزندان را به تعادل روحی میرساند و امید و اعتماد به نفس در آنها ایجاد میکند. اگر یکی […]

برقراری عدالت آثار پرباری در پی دارد و در مقابل، هرگاه در حق کسی ستم شده، به نتایج ناگواری انجامیده است. رفتار عدالت آمیز مانند محبت و توجه یکسان کردن به فرزندان و پرهیز از هرگونه تبعیض، فرزندان را به تعادل روحی میرساند و امید و اعتماد به نفس در آنها ایجاد میکند.

اگر یکی از فرزندان خود را بنا به علتی، بیشتر از دیگران دوست داریم، این علاقه را نباید نزد آن ها آشکار سازیم. آن ها در برابر این مسئله، بسیار حساس و دقیق هستند و تحمل آن برایشان بسیار دشوار است.

گاهی اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان، ناشی از این است که احساس می کنند پدر و مادر، میان آنها و دیگران تبعیض قائل می شوند و این امر به عقده روحی در آنها تبدیل می شود و به شکل های گوناگون از جمله سرکشی، ستیزه جویی و اضطراب، بروز می کند و یا نیز این افراد به افسردگی روحی دچار میشوند و موفقیت های درسی آنان کاهش می یابد

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما