ژانویه 11
بازدید : 1374
نظرات : بدون دیدگاه
برای پیشرفت فرزندمان تلاش کنیم!

     موفقيت تحصيلی به عوامل متعددی وابسته است كه نبود و يا نقصان هركدام از اين عوامل موجبات افت تحصيلی را فراهم می سازد. هوش و استعداد تحصيلی يادگيرنده، عوامل محيطی و عوامل خانوادگی از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر روند پيشرفت تحصيلی دانش آموزان است. بی شك نقش خانواده در موفقيت تحصيلی فرزندان آنچنان حائز […]

     موفقيت تحصيلی به عوامل متعددی وابسته است كه نبود و يا نقصان هركدام از اين عوامل موجبات افت تحصيلی را فراهم می سازد. هوش و استعداد تحصيلی يادگيرنده، عوامل محيطی و عوامل خانوادگی از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر روند پيشرفت تحصيلی دانش آموزان است. بی شك نقش خانواده در موفقيت تحصيلی فرزندان آنچنان حائز اهميت است كه به هيچ بهانه قابل كتمان نيست. خانواده با آن جايگاه برجسته و ممتاز در نظام تعليم و تربيت به دلايل متعددی می تواند تاثيری شگرف در فعاليت های آموزشی داشته باشد.
.
خانواده های ايرانی نقش خود را درباره كمک به پيشرفت تحصيلی فرزندان در دو نكته خلاصه می كنند:

1) تهيه امكانات و شرایط تحصیل

2) همراهي با فرزندشان در درس خواندن
 .
    اگر بچه ها در محيط خانواده احساس پشت گرمی نمايند و هرگاه از نظر درسی مشكلی برايشان پيش آمد مطمئن باشند كه اوليای آن ها كمكشان می كنند در اين صورت با دلگرمی بيشتری درس می خوانند و دچار عقب ماندگی تحصيل نخواهند شد. محيط خانواده در پيشرفت تحصيلی نقش مهمی دارد. دانش آموزی كه والدين خود را مشغول مطالعه می بيند خودش نيز تشويق به درس خواندن می شود و آنها را به عنوان بهترين الگوی همانند سازی تحصيلی انتخاب مس كند. بنابراين كمک و راهنمايی فرزندان توسط والدين امری است ضروری و نمی توان كار آموزش را تنها به مدرسه محول ساخت و از نقش خانواده در اين زمينه غافل شد. دانش آموزان اوقات زيادي را در منزل می گذرانند و تحت تاثير اعمال و رفتار والدين هستند و از آنها انتظار كمک و راهنمايی در زمينه درس را دارند.
 .
    پژوهش های بسياری نشان داده اند كه آنچه والدين در تعامل خود با كودكان در خانه انجام مي دهند عامل اصلی تعيين كننده توانايی های كلامی و پيشرفت درسی است نه سطح درآمد والدين يا ميزان تحصيلات يا ساير خصوصيت های مربوط به پايگاه اجتماعی آنان. والدينی می توانند بهترين و موثرترين سطح تعامل را با فرزندان داشته باشند كه از سطح فكری (نه فقط سطح تحصيلات) بالاتری برخوردار باشند. بنابراين نقش پدر و مادر در افت و يا ارتقای سطح فكری و فرهنگی خانواده بسيار مهم است.

 

    از عوامل مهم جهت موفقيت تحصيلی دانش آموزان می توان به «باورهای والدين» يا «اهداف والدين» اشاره کرد: باور والدين و مشخص كردن نكات مهم و با اهميت در زندگی و انتقال اين باورها و اعتقادات به كودک، با شيوه ای صحيح و منطقی، كودک را در جهت گيری ها و رفتارهايش ياری می دهد.
 .
     به طور مثال، اگر تحصيل، موفقيت تحصيلی و تحصيلات بالای فرزند برای والدين از اهميت ويژه ای برخوردار است، بايد اين باور به شيوه ای درست و منطقی براي كودک شرح داده شود تا كودک بفهمد كه برای والدين او، موفقيت تحصيلی جايگاه ويژه ای دارد، تا بر همين اساس گام بردارد.
 .
   عقيده و باور والدين درباره هر موضوعی بايد در رفتار خود آنها جلوه گر شود. والدينی كه از دروغگويی بيزارند و دوست ندارند فرزندشان اين خصلت زشت را بياموزد، بايد اين باور را به طور عملی نشان بدهند. اگر والدين عقيده دارند كه ارتباط و حضور مستمر آنها در مدرسه فرزندشان باعث موفقيت تحصيلی او می شود، بايد اين عقيده را اجرا كنند. به اين معنی كه با برقراری ارتباط مؤثر و مناسب با اولياء مدرسه فرزندشان باعث فراهم كردن زمينه مناسب برای موفقيت فرزندشان شوند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما