عوارض دوستی های خیلی صمیمی

دوستی ها در سن نوجوانی و جوانی با شور و هیجان بسیار زیادی همراه است و بیشتر بر مبنای عواطف و احساسات شکل می‌گیرد. یکی از نیازهای مهم انسان نیاز به محبت و عشق ورزیدن به دیگران و مورد محبت دیگران واقع شدن است، این نیاز در همه انسان‌ها وجود دارد و در طی مراحل […]

دوستی ها در سن نوجوانی و جوانی با شور و هیجان بسیار زیادی همراه است و بیشتر بر مبنای عواطف و احساسات شکل می‌گیرد.

یکی از نیازهای مهم انسان نیاز به محبت و عشق ورزیدن به دیگران و مورد محبت دیگران واقع شدن است، این نیاز در همه انسان‌ها وجود دارد و در طی مراحل مختلف رشد و مراحل گوناگون زندگی شکل های مختلفی پیدا می کند در هر دوره‌ای به گونه‌ای متناسب با آن برهه زمانی باید ارضا شود.

در دوران کودکی این نیاز توسط پدر و مادر ارضا می‌شود، در دوره نوجوانی از طریق دوستان و گروه همسالان و در دوره جوانی از طریق دوستان ،خانواده، بستگان و همسر به این نیاز پاسخ داده می شود.

بین یک دوستی صمیمانه، نزدیک و وابستگی شدید، تفاوت وجود دارد روابط دوستانه و صمیمانه یکسری ویژگی ها دارند مانند این که در یک رابطه صمیمی استقلال رفتاری بین دو دوست وجود دارد و اتفاقاتی که در زندگی یک دوست صمیمی می‌افتد بر زندگی دوست او تاثیر می‌گذارد اما با این وجود هر کدام از آنها در انجام اهداف شخصی و فعالیت های شخصی خود استقلال دارند و مستقل عمل می‌کنند.

در یک رابطه عاطفی عمیق و صمیمی افراد به راحتی نیازهای خود را به دوستان شان ابراز می‌کنند و اعتماد زیادی بین افراد در این رابطه وجود دارد همچنین علاوه بر اینکه یک دلبستگی عاطفی عمیقی بین آنها است، در طول زمان هر دو نفر نیازهای طرف مقابل در زمینه عشق ،محبت، حمایت و توجه را ارضا می‌کنند و تعادل مناسبی در این زمینه وجود دارد.

در یک رابطه دوستانه صمیمی میزان زیادی از خود افشایی راجع به مسائل شخصی وجود دارد، در روابطی که وابستگی شدید وجود دارد، سطح بالایی از عدم تعادل در ارضای نیازها بین دو نفر وجود خواهد داشت که معمولاً یک نفر نقش دهنده و یک نفر نقش گیرنده دارد.

در روابط دوستانه‌ای که وابستگی شدیدی وجود دارد ممکن است در کوتاه مدت فواید خوبی برای افراد داشته باشد ولی موقتی است، وقتی فردی نیازهای فرد دیگری را برآورده می‌کند، احساس خوبی نسبت به خودش دارد، احساس نزدیکی نسبت به دیگران می کند و فردی که گیرنده هست نیازهایش به محبت و توجه برآورده می شود.

در روابط عاطفی که وابستگی زیادی وجود دارد، به دلیل عدم تعادل در ارضای نیازها معمولاً منجر به مشکل می شود چون فردی که در این روابط بیشتر حمایت، عشق و توجه می دهد، احساس خوبی نیز نسبت به این موضوع دارد اما از آنجائیکه زمانی که خود او نیاز به عشق، محبت، توجه و حمایت دارد آن را را دریافت نمی‌کند این افراد از لحاظ عاطفی آسیب می‌بینند، به عزت نفس او لطمه وارد می‌شود و احساس حقارت می‌کند.

علاوه بر این فردی که توجه به حمایت بیشتری می گیرد ممکن است احساس کند طرف مقابل او را تحت فشار قرار داده است و میخواهد او را کنترل کند و عصبانی می شود.

این افراد بهتر است سعی کنند این وابستگی را تبدیل به یک دوستی عمیق و صمیمی کنند و به ارضای نیازهای دو طرف توجه کنند در حالی که هرکدام بتوانند به طور مستقل، روابط شخصی و اهداف شخصی خود را دنبال کنند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما