اکتبر 26
بازدید : 3071
نظرات : بدون دیدگاه
علت تبعیض قائل شدن والدین بین فرزندان

تفاوت و تبعیض قائل شدن بین فرزندان موضوع جدیدی در خانواده ها نیست. این امر از گذشته های دور تا به امروز وجود داشته است. در گذشته در خانواده های پدرمحور فرزند پسر ارزش بیشتری داشت و در خانواده های مادر محور، دختر بود که جایگاه بالاتری به خود اختصاص می داد. والدین، به عللی […]

تفاوت و تبعیض قائل شدن بین فرزندان موضوع جدیدی در خانواده ها نیست. این امر از گذشته های دور تا به امروز وجود داشته است. در گذشته در خانواده های پدرمحور فرزند پسر ارزش بیشتری داشت و در خانواده های مادر محور، دختر بود که جایگاه بالاتری به خود اختصاص می داد.

والدین، به عللی بین فرزندان تبعیض قائل می شوند که عبارتند از :

1- سن کودکان :

به طور معمول، فرزند کوچک تر، بیشتر مورد توجه است.

2- جنس کودکان :

به دختران بیشتر از پسران توجه می شود.

3- فرزند اول :

فرزند اول، بیشتر مورد توجه است.

4- رفتار فرزندان :

پدر و مادر، فرزندان آرام تر را بیشتر دوست دارند و توجهشان به آنان، افزون تر است.

5- وضعیت والدین در کودکی :

اگر مادر در کودکی مورد توجه نبوده است، اکنون به دختر خود بیشتر توجه می کند یا اگر فرزند بزرگ خانواده بوده و بین او و فرزند کوچک تبعیض قائل می شده اند، اکنون از فرزند بزرگ، جانبداری می کند. اگر پدر در کودکی مورد توجه نبوده، اکنون به پسر خود توجه بیشتری دارد.

6- علل خاص و مقطعی :

گاهی یکی از فرزندان توفیقی یافته و در مسأله ای کامیاب شده است که همین مطلب، سبب توجه افزون تر به او می شود.

تبعیض بین فرزندان درست نیست و پیامدهای نامطلوبی دارد و اگر می خواهید به جهت امتیازات و کامیابی های یکی از فرزندان، توجه بیشتری به او داشته باشید و او را تشویق کنید، بکوشید تا جایی که امکان دارد، در حضور فرزند دیگر نباشد و اگر مجبور شدید فرزندتان را در حضور برادر یا خواهرش تشویق کنید، از ذکر نقاط مثبت برادر یا خواهر غفلت نورزید که سبب کینه و حسادت او می شود.

گاهی والدین به پیروی از روایت امام علی (ع) که فرمود : «ازجر المسیی بثواب المحسن؛ بدکار را با خوبی کردن به نیکوکار، تنبیه کن»، در حضور فرزند بدکار خود، از فرزند خوب، تعریف و تمجید می کنند یا برایش هدایای می خرند. این شیوه خوب است؛ اما زمانی باید از آن استفاده کرد که شیوه های دیگر (تشویق، تحریک عواطف، اظهار محبت و …) را به کار گرفته باشید.

توجه داشته باشید که مقصود از رفتار عادلانه با فرزندان، رفتار درظاهر است؛ و گرنه دوست داشتن قلبی، مصداق تبعیض نیست.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما