وضعیت تحصیلی فرزندتان چگونه است؟

اطلاع مداوم از وضعیت تحصیلی فرزندتان کلید آگاهی از نحوه آموزش اوست. مهم نیست دیگران چه می گویند، برای اینکه بفهمید آیا فرزندتان یادگیری خوبی دارد یا خیر نیازی به یک مدرک دانشگاهی در زمینه تعلیم و تربیت ندارید. در زیر راه هایی برای ارزیابی وضعیت فرزندتان در مدرسه پیشنهاد شده است. برنامه درسی مدرسه […]

اطلاع مداوم از وضعیت تحصیلی فرزندتان کلید آگاهی از نحوه آموزش اوست. مهم نیست دیگران چه می گویند، برای اینکه بفهمید آیا فرزندتان یادگیری خوبی دارد یا خیر نیازی به یک مدرک دانشگاهی در زمینه تعلیم و تربیت ندارید. در زیر راه هایی برای ارزیابی وضعیت فرزندتان در مدرسه پیشنهاد شده است.
برنامه درسی مدرسه برای هر کلاس را بررسی کنید. در آغاز هر ترم با معلم فرزندتان صحبت کنید. ببینید برنامه درسی کلاس چه موضوعاتی را پوشش می دهد. آیا برنامه درسی واقع گرایانه و در عین حال جدی است؟ آیا هر درس دارای برنامه، اهداف و سیستم ارزیابی مشخص است؟

نمرات نمی توانند تنهای معیار ارزیابی موفقیت مدارس باشند اما می توانند معیاری نسبی برای مقایسه مدارس با یکدیگر باشند. ببینید سطح نمرات در مدرسه در مقیاس استانی و کشوری چگونه است. اگر مدرسه فرزند شما مرتبا در انتهای لیست نمرات قرار دارد دنبال دلیل بگردید و در حد توان خود به پیشرفت مدرسه کمک کنید.

کتاب های درسی و دیگر مواد آموزشی را مورد ارزیابی قرار دهید. دنبال معلمانی بگردید که برای کنترل کارهای شان از برگه های پیشرفت کار استفاده می کنند و برای استفاده درست از مواد آموزشی کتاب می خوانند.

با دیگر والدین و مربیان صحبت کنید. ببینید آیا تجارب آن ها با تجارب شما تطابق دارد تا متوجه شوید که آیا فرزندتان یا آموزگار او نیاز به نظارت بیشتر دارند یا خیر. سطح بالاتر آموزشی مانند راهنمایی یا دبیرستان را مورد بررسی قرار دهید. ببینید آیا به نظر آن ها دانش آموزان مدرسه فرزند شما با آمادگی وارد این سطوح می شوند یا خیر.

درباره احساس فرزندتان راجع به کلاس و روند کار صحبت کنید. مثلا ببینید کار برای او بسیار آسان است یا سخت. دلیل را جویا شوید. معلم خیلی آرام پیش می رود یا خیلی سریع؟ آیا تکالیف برای یادگیری مهارت های جدید یا قوی کردن پایه های سال گذشته مناسب و با ارزش هستند یا فقط برای وقت پر کردن می باشند. آیا معلم کنترل کلاس را در دست دارد؟

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما