فوریه 11
بازدید : 983
نظرات : بدون دیدگاه
بهترین روش برای آموزش خواندن

در مورد تعیین بهترین روش برای آموزش خواندن همواره میان صاحب نظران بحث و اختلاف نظر وجود داشته و در طول سالیان متمادی روش های گوناگونی برای ساده کردن فراگیری خواندن ابداع شده است. امروزه آموزگاران بر چهار روش اصلی زیر تکیه می کنند. روش آوایی این روش مبتنی بر این است که در ابتدا […]

در مورد تعیین بهترین روش برای آموزش خواندن همواره میان صاحب نظران بحث و اختلاف نظر وجود داشته و در طول سالیان متمادی روش های گوناگونی برای ساده کردن فراگیری خواندن ابداع شده است. امروزه آموزگاران بر چهار روش اصلی زیر تکیه می کنند.

روش آوایی
این روش مبتنی بر این است که در ابتدا الفبا و اسامی و صدای حروف به کودکان آموزش داده شود. همین که کودک صدای حروف را فرا گرفت ساختن کلمات ساده با کنار هم گذاشتن و چسباندن حروف ساده آغاز می شود. برای آن که به کودکان تمرین خواندن بدهند تا این مهارت ها را کسب کنند کتاب های داستان باید نسبتا ابداعی باشند. به طوری که تمام کلمه ها از نظمی آوایی برخوردار باشند و بتوان آن ها را صداکشی کرد. نوشتن کتاب هایی با کلماتی که از لحاظ آوایی قاعده مند باشد و کودکان را به خود جلب کند کاری بس مشکل است.

استفاده از روش آوایی به عنوان نخستین شیوه خواندن، معایب دیگری نیز دارد. فراگیری صداهای منفرد برای کودکان خردسال بسیار کلی و انتزاعی است. این کار برای آن ها بی معنی و کسل کننده است. همچنین در این روش کودکان مجبورند بر صداکشی کلمات تمرکز کنند و این امر به آنان فرصت نمی دهد که به معنی کلمات فکر کنند.

نگاه کردن و گفتن
در این روش کودک می آموزد که به جای صداهای منفرد کل کلمه یا جمله را شناسایی کند. کودک به کلمه نگاه می کند، تلفظ آن را می شنود و سپس آن را تکرار می کند. در گذشته استفاده از کارت هایی که کلمات به طور جداگانه و با حروف بزرگ روی آن ها نوشته شده بود برای آموزش با این روش متداول بود. کارت ها برای شناساندن کلمات به کار گرفته می شد. امروز عموما پذیرفته شده است که بهتر است نخست یک جمله کامل را ترجیحا همراه با تصویر به کودک نشان داد سپس کارت هایی را با کلمات مجزای آن جمله در زیر جمله قرار داد تا کودک با کنار هم گذاشتن آن ها جمله را بازسازی کند. با اجرای این روش کودک می تواند از همان نخستین مراحل فراگیری خواندن، معنای کلمات را نیز دریابد.

روش تجربه زبان
در این روش آموزگار از کلمات خود کودک برای آموزش خواندن استفاده می کند. ممکن است کلمات شرح یک تصویر یا داستان کوتاهی باشد که در قالب یک کتاب گنجانیده شده باشد. ابتدا کودک به آموزگار می گوید که چه بنویسد. پس از مدت کوتاهی او می تواند از روی نوشته های آموزگار رونویسی کند و بالاخره کودک می تواند کلمات خودش را بنویسد.

روش متن محور
برای کودکی که در حال فراگیری خواندن است استفاده از کتابی که او را واقعا به سوی خود جلب کند بسیار با اهمیت است. کودک نمی تواند کتابی را که واژه های جدید زیادی در آن به کار رفته به راحتی بخواند. اگر چه نوشتن داستانی جالب با تعداد محدودی واژه نیز کار ساده ای نیست. برای حل این مشکل کتاب هایی منتشر شده اند که از یک داستان دو روایت به دست می دهند، در یک صفحه روایت مفصل داستان و در صفحه روبرو روایت کوتاه آن می آید. کودک به روایت بلند گوش می دهد و سپس روایت کوتاه را خودش می خواند. در روایت کوتاه از واژگان محدودتری استفاده می شود تا کودک بتواند آن را به روایت بلندتری که برایش خوانده اند ربط دهد.

این تقریبا جدیدترین روش برای آموزش ابتدایی خواندن به شمار می رود. کاربرد این روش کلمات چاپی را برای کودک با معنی تر و جالب تر می سازد. اگر به کتاب هایی حاوی متن بلند و کوتاه برخوردید به یاد داشته باشید که این روش ارزش امتحان کردن را دارد.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما