ایجاد حس حسادت در فرزندان

اگر بچه هایمان را با یکدیگر و یا با بچه های دیگران مقایسه کنیم ، اولین نتیجه اش روشن شدن شعله حسادت در وجود فرزندمان خواهد بود. دو چیز سبب ایجاد حسادت در فرزندان خواهد شد: ۱) مقایسه   ۲) تبعیض گاهی در بعضی خانواده ها دیده می شود که والدین یکی از بچه هایشان را […]

اگر بچه هایمان را با یکدیگر و یا با بچه های دیگران مقایسه کنیم ، اولین نتیجه اش روشن شدن شعله حسادت در وجود فرزندمان خواهد بود.

دو چیز سبب ایجاد حسادت در فرزندان خواهد شد: ۱) مقایسه   ۲) تبعیض

گاهی در بعضی خانواده ها دیده می شود که والدین یکی از بچه هایشان را بیشتر از بقیه دوست دارند و این دوست داشتن اضافی را در رفتار و در کردارشان نشان می دهند. والدین گرامی! این تبعیض شما ، اولین لطمه را به همان فرزندی وارد می کند که بیشتر از بقیه دوستش دارید. زیرا وقتی شما به او بیشتر توجه می کنید ، برادران یا خواهران دیگر او ، از روی حسادت به او کینه می ورزند و دشمنی شان با او روز به روز بیشتر شده و گاهاً او را از خود طرد می کنند . من به چشم خودم دیدم خانواده ای را که نسبت به یکی از فرزندانشان رفتار بهتر و توجه بیشتری داشتند و به مرور زمان بقیه بچه ها دشمن سر سخت این فرزند شدند و او را طرد نمودند. لذا نه بچه هایتان را به هم مقایسه کنید و نه بین آنها تبعیض قائل شوید.

کارشکنی و تخریب دیگران

وقتی شما کودکتان را مثلاً با پسر عمویش مقایسه می کنید و خوبی های پسر عمویش را بر سرش می کوبید ، فرزند شما دنبال بهانه ای می گردد تا پسر عمویش را جلوی شما بد جلوه دهد و با تهمت های مختلف شخصیت پسر عمویش را تخریب نماید.

احساس رضایت از کوچک شدن دیگران

وقتی فرزند شما مشاهده کرد که شما مدام از پسران همسایه و … تعریف می کنید ، کوچک شدن آنها برایش لذت بخش می گردد ، لذا وقتی متوجه می شود پسر همسایه فلان کار بد را انجام داده ، احساس خوشحالی می کند از اینکه او در نظر شما تحقیر شده است. این رفتار در آینده پسر شما را به انحرافات زیادی مثل تحقیر کردن دیگران از راه های مختلف می کشاند.

مخصوصاً کسانی که چند عروس دارند ، هرگز عروس ها را با هم مقایسه نکنند و یا خوبی های یک عروس را به رخ دیگر عروس ها نکشند ، زیرا حسادت  در آنها تقویت شده و برای تحقیر یکدیگر تلاش خواهند کرد.

دروغ ، کتمان ، تظاهر

بعضی از والدین می گویند: من خوبی های پسر همسایه را به بچه ام می گویم تا او نیز خود را مثل پسر همسایه اصلاح کند. من در اینجا به این دسته از والدین عرض می کنم که نه تنها پسر شما با این کار اصلاح نخواهد شد ، بلکه سعی می کند با دروغ و کتمان و ریا کاری عیب خود را بپوشاند. مثلاً شما مدام از درس خواندن پسر همسایه می گویید ، این رفتار باعث می شود که پسر شما از درس بیزار شده و در جواب شما که از او می پرسید درس خوانده است یا نه؟ ، به خاطر اینکه دوباره سرزنش نشود ، به دروغ می گوید: بله خوانده ام.

کنجکاوی و مچ گیری

وقتی شما از پسر خاله ی بچه  یا دیگران جلوی بچه تان تعریف می کنید و خوبی های او را به رخ بچه تان می کشید ، فرزند شما مدام در فکر این است که یک ایراد در پسر خاله اش پیدا کند و او را از چشم شما بیندازد.

کسانی که مقایسه می شوند ، دچار توهم غلط می شوند

مثلاً شما مدام پسرتان را تحقیر و خوبی های خواهرش را بر سرش می کوبید. این رفتار باعث می شود که اگر زمانی با دخترتان به بیرون از منزل بروید و پسرتان را با خود نبرید ، پسر شما با خود توهمات غلط کند و بگوید: حتماً رفتند تا براش چیزی بخرند ، اونا اصلاً من رو دوست ندارن و … و این توهمات عوارض خطرناکی در پی داشته که یکی  از عوارض مخرب آن ایجاد کینه در وجود پسرتان خواهد بود.

از بین رفتن اعتماد به نفس

وقتی مدام از ضعف فرزندتان صحبت می کنید و خوبی های دیگران را به رخش می کشید ، به مرور زمان او باور می کند که از دیگران کمتر است و احساس بیهودگی می کند و اعتماد به نفس خود را از دست خواهد داد.

شعله ور شدن خطرناک نیاز به تعریف و تمجید دیگران

اگر به فرزندتان محبت نکنید و مدام با مقایسه کردن او با دیگران تحقیرش کنید ، او کمبود محبت را در خود احساس می کند و سعی می کند در جامعه کمبود محبت خود را جبران نماید؛ خصوصاً دختران. لذا اگر به دختری در منزل محبت نشود ، او در خیابان با یک جمله ی محبت آمیز کوتاه از طرف جنس مخالف ، به سمت او کشیده شده و رابطه اش با نا محرم آغاز می گردد که آثار مخربی را در پی خواهد داشت.

تلاش برای موفقیت با شیوه ی نامشروع

وقتی شما کودکتان را تحقیر کردید و مثلاً گفتید نمرات تو همه اش تک هستند ونمرات پسر دائی ات بسیت است .فرزند  شما سعی می کند با کار حرام مثل تقلب هم که شده نمره ی خوب به دست آورد که این حرکت نه تنها به رشد علمی او کمک نمی کند ، بلکه آثار منفی زیادی نیز به دنبال خواهد داشت.

لذا والدین محترم! هرگز بین فرزندانتان تبعیض قائل نشده و در صورت بروز اشتباه از سوی آنان ، هرگز با دیگران مقایسه شان نکنید ، تا فرزندانی سالم و با اعتماد به نفس بالا داشته باشید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما