واکنش صحیح نسبت به نمرات فرزندان

تحقیقات نشان داده اگر شما نسبت به نمرات پایین تر از سطح انتظار فرزندتان واکنش بدی نشان بدهید فرزندتان بعدها با نابود کردن آینده تحصیلی اش در طول زمان این رفتار شما را جبران می کند. علت چنین چیزی این است که فرزند شما انتقادات، عیب جویی ها و سرزنش ها را در درونش جذب […]

تحقیقات نشان داده اگر شما نسبت به نمرات پایین تر از سطح انتظار فرزندتان واکنش بدی نشان بدهید فرزندتان بعدها با نابود کردن آینده تحصیلی اش در طول زمان این رفتار شما را جبران می کند. علت چنین چیزی این است که فرزند شما انتقادات، عیب جویی ها و سرزنش ها را در درونش جذب می کند و بعد آن ها به شکل نمره های بدتر خودنمایی می کنند.

آرامش خود را حفظ کنید. یک نفس عمیق بکشید. بیرون بروید و قدم بزنید. هر کاری که احساسات ناشی از نمرات را کاهش می دهد انجام دهید.

خودتان را از کارنامه فرزندتان جدا کنید. این را درک کنید که نمرات، شما را تبدیل به پدر یا مادر بدی نمی کند. به همین شکل فرزندتان را هم از کارنامه جدا کنید یعنی فرزند شما بیش از چند نمره و جواب امتحان ارزش دارد.

با فرزندتان در مورد کارنامه اش حرف بزنید. حمایتگر باشید. متوجه باشید احتمالا فرزندتان در مورد کارنامه اش و اینکه شما را نا امید کرده به اندازه کافی ناراحت است. مثبت باشید. به نکته خوبی در مورد کارنامه اشاره کنید، بعد به شیوه ای که تهدید آمیز نباشد در مورد نمرات پایین حرف بزنید. از فرزندتان بپرسید فکر می کند مشکل کجاست و برای بهبود وضع باید چه کرد، بگویید به او کمک می کنید و در نتیجه فرزندتان حس می کند در این مورد با هم همراه هستید.

با معلم صحبت کنید. از او بخواهید مشکلاتی را که وجود دارد کاملا مشخص کند. در مورد عادت های کاری، مباحثی که برای فرزندتان دشوار است و اینکه فرزندتان در گروه کاری مناسبی در کلاس هست یا خیر از معلم سوال کنید. برای کمک و رسیدگی به درس های فرزند خود برنامه ریزی کنید.

به فرزندتان امید بدهید که امتحانات آسان تر خواهند شد. به طور مرتب آنچه را فرزندتان به خوبی انجام می دهد به او یادآوری کنید. موفقیت های کوچک به موفقیت های بزرگ منجر می شوند. بعد از آنکه فرزندتان باور کرد می تواند در مدرسه موفق شود، نمرات بهتری هم می گیرد.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما