فوریه 9
بازدید : 984
نظرات : بدون دیدگاه
تحمل باختن را ندارد!

زمانی که کودکی را می بینیم که در بازی ها تقلب می کند تصور می کنیم که این اولین قدم او در مسیر بزهکاری و جرم است اما اغلب کودکانی که مرتکب تقلب می شوند خودشان نمی دانند که این کار روشی مناسب در بازی نیست. کودک زیر ۶ سالی که طبق قوانین بازی نمی […]

زمانی که کودکی را می بینیم که در بازی ها تقلب می کند تصور می کنیم که این اولین قدم او در مسیر بزهکاری و جرم است اما اغلب کودکانی که مرتکب تقلب می شوند خودشان نمی دانند که این کار روشی مناسب در بازی نیست.
کودک زیر ۶ سالی که طبق قوانین بازی نمی کند واقعا به معنایی که برای شما دارد، تقلب نمی کند. کودکان منطق حاکم بر قوانین و یا علت اشتباه بودن، زیر پا گذاشتن آن ها را درک نمی کنند. در واقع آن ها قوانین بازی را طوری تغییر می دهند که بتوانند برنده شوند. اگر این مسئله برای تان اهمیت دارد باید با آرامش به فرزندتان بگویید که اگر می خواهد با شما یا دیگران بازی کند باید قوانین را رعایت کند. اگر می خواهد با روش خاص خود بازی کند، می تواند با خودش بازی کند. به او یاد دهید که قوانین باعث ایجاد روشی یکسان برای بازی کردن دسته جمعی می شود.

اگر احساس می کنید رفتار فرزندتان به این دلیل است که به طور کامل قوانین بازی را درک نکرده است در این مورد بازی را قطع کنید و قوانین را مرور کنید. مراحل را به گونه ای برایش تعریف کنید که قوانین را درک کند. با این روش محترمانه باعث می شوید تا کودکی که می داند تقلب کرده است بفهمد که شما متوجه شده اید مشکلی در بازی او وجود دارد.

برخی کودکان تنها به این دلیل تقلب می کنند چون از باختن نفرت دارند. کودکی که تحمل باختن را ندارد و اگر ببازد جیغ و داد راه می اندازد باید بیاموزد که در بازی اگر همیشه برنده نشد مسئله ای نیست. چنین کودکی می تواند با بازی هایی کوتاه مدت و ساده همچون دوز بازی، بازی های حدس زدنی و قائم باشک، باختن را تمرین کند. بازی های غیر رقابتی که در آن ها برنده و بازنده ای وجود ندارد نیز می توانند مفید باشند.

هنگامی که خودتان بازنده می شوید به عنوان الگو، باید رفتار مناسبی داشته باشید. با رفتار خود نشان دهید که باختن به معنای تمام شدن دنیا نیست مثلا بگویید “خب من باختم اما واقعا بازی جالبی بود”.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما