فوریه 8
بازدید : 605
نظرات : بدون دیدگاه
مصالحه بین فرزندان

اگر از همان ابتدا به فرزندان تان کمک کنید تا با یکدیگر انس بگیرند، الفت آن ها می تواند تمام عمر دوام یابد و می توانید اطمینان خاطر داشته باشید که در شرایط بحرانی، اگر در دسترس نباشید فرزندتان می تواند طرف خواهر یا برادر خودش را بگیرد. با آموزش مهارت های اجتماعی زیر می […]

اگر از همان ابتدا به فرزندان تان کمک کنید تا با یکدیگر انس بگیرند، الفت آن ها می تواند تمام عمر دوام یابد و می توانید اطمینان خاطر داشته باشید که در شرایط بحرانی، اگر در دسترس نباشید فرزندتان می تواند طرف خواهر یا برادر خودش را بگیرد. با آموزش مهارت های اجتماعی زیر می توانید بین خواهر و برادرها الفت ایجاد کنید.

تقسیم کردن
تقسیم کردن هنر مصالحه و توانایی به توافق رسیدن است. برای تشویق تقسیم کردن فرزندان تان را مسئول تقسیم کنید، برای مثال ممکن است بگویید: «من بستنی شکلاتی خریده ام، بهترین راه تقسیم عادلانه اش چیست؟»

رعایت انصاف
ریشه حسادت در این است که یکی از فرزندان تان احساس کند که دیگر فرزندان رفتار یا توجه خاصی دریافت می کنند یا بیشتر دوست داشته می شوند. در رفتار خود با آن ها منصف باشید و مطمئن باشید که آن ها می دانند که برای شان به طور یکسان ارزش قائل هستید. جریانات فکری خود را برای شان توضیح دهید.

ایجاد اتحاد
خانواده وقتی بهتر عمل می کنند که با یکدیگر هستند، حتی کودکان خیلی کوچک نیز می توانند یاد بگیرند که «ما همه دست به دست هم می دهیم و وقتی اوضاع سخت می شود همه دست به کار می شویم».

نگرش مثبت به یکدیگر
به فرزندان تان اهمیت شناخت و گرامی داشتن نقاط قوت، استعدادها و توانایی های مختلف را بدون احساس حسادت یا تحقیر بیاموزید. اگر هر یک از فرزندان تان احساسی خاص به استعدادهای خود داشته باشند، هر فرزند می تواند عزت نفس مطلوبی به دست بیاورد تا تشویق شود و به شخصیت خود احساس اطمینان کند. عقیده «موفقیت تو، موفقیت من است» می تواند در شناسایی تفاوت ها مفید باشد.

احترام
به فرزندان تان بیاموزید چگونه حتی وقتی درگیری پیش می آید محترمانه با یکدیگر رفتار کنند. به آن ها نشان دهید چگونه بدون اسم گذاشتن یا دست انداختن خشم خود را ابراز کنند. به آن ها در تشخیص و پذیرفتن احساسات شان با کلام، کمک کنید و سپس به آن ها یاد دهید چگونه خشم خود را به روش هایی قابل قبول مانند لگد زدن به توپ، دویدن در پارک یا مشت زدن به بالش خالی کنند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما