سینما رفتن با بچه ها

کودکان سینما رفتن را دوست دارند اما باید بدانند مقررات رفتاری در آنجا متفاوت از تماشای فیلم هنگام نشستن بر روی صندلی راحتی خانه است. بنابر دلایلی حضور در سینما ممکن است گاهی روی بد افراد را نمایان کند، آن ها با صدای بلند آدامس می جوند، بیش از حد می خندند، درگوشی صحبت می […]

کودکان سینما رفتن را دوست دارند اما باید بدانند مقررات رفتاری در آنجا متفاوت از تماشای فیلم هنگام نشستن بر روی صندلی راحتی خانه است.
بنابر دلایلی حضور در سینما ممکن است گاهی روی بد افراد را نمایان کند، آن ها با صدای بلند آدامس می جوند، بیش از حد می خندند، درگوشی صحبت می کنند و در مجموع موجب آزار دیگران می شوند. شما به عنوان والدین باید نکات لازم را در این زمینه به فرزندتان توضیح دهید تا او هم بتواند همنشینی خوبی در این مکان عمومی داشته باشد.

سر وقت در سینما حاضر باشید. پس از شروع فیلم وارد سالن سینما نشوید.

کارهای ضروری را قبل از ورود به سالن انجام دهید. کودک باید قبل از ورود به سالن، دستشویی رفته و اگر خوراکی در دست دارد آن را تمام کند، سالن سینما میهمانی شام نیست.

صحبت نکنید. کودک نباید در زمان نمایش فیلم پرسش هایی مطرح کند و یا نظر بدهد. اگر او قبلا فیلم را دیده نباید پایان آن را بگوید.

آرام و بی حرکت بنشینید. کودکی که پاهایش به زمین نمی رسد مشکل می تواند بی حرکت بنشیند. او می تواند یک پا را روی دیگری قرار دهد و یا اگر کفش هایش تمیز است چهار زانو یا دو زانو بنشیند.

پاکیزه باشید. زباله های خود را در پایان فیلم از سالن خارج کنید.

شبی را در خانه به تمرین آداب رفتاری در سینما اختصاص دهید. تنقلات مناسب فراهم کنید. صندلی ها را به ردیف چیده و نور چراغ را کم کنید سپس تظاهر کنید در سالن سینما هستید و بهترین آداب را به جا آورید.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما