در آموزش قاطع باشید

کودکان نیاز دارند که در مورد آنچه می خواهید کاملا قاطع و رک باشید. قطعیت به آن ها امنیت و وضوح دید می دهد. دستورهای مبهم به همه استرس وارد می کند و پیام های گوناگونی به فرزندان می دهد.قطعیت در آموزش به عنوان «داشتن انتظارات واضح» شناخته شده است. انتظارات بیشتر از فرزندتان موجب […]

کودکان نیاز دارند که در مورد آنچه می خواهید کاملا قاطع و رک باشید. قطعیت به آن ها امنیت و وضوح دید می دهد. دستورهای مبهم به همه استرس وارد می کند و پیام های گوناگونی به فرزندان می دهد.قطعیت در آموزش به عنوان «داشتن انتظارات واضح» شناخته شده است. انتظارات بیشتر از فرزندتان موجب می شود تا بهتر رفتار کند، اما باید در مورد توقعات خود صریح باشید و لازم است این راز برای کودک تان فاش شود.

بسیاری از والدین فراموش می کنند انتظارات شان را از فرزندشان به آن ها بگویند و فکر می کنند که خودشان یاد می گیرند مسئولیت خود را به عهده بگیرند. کودکان نیاز دارند تا آنچه را از آن ها انتظار می رود به آن ها نشان داده و گفته شود. توصیه های زیر به شما کمک می کند تا در خصوص تربیت فرزندان خود مطمئن باشید:

در بیان انتظارات خود قاطع و منصف باشید.

آنچه را که از فرزندان تان توقع دارید به آن ها بگویید نه اینکه از آن ها بپرسید. البته مودب باشید اما مدام با درماندگی نگویید «لطفا».

وقتی توقعی را بیان می کنید از عبارات «من می خواهم شما…» استفاده کنید. این عبارات به طور وضوح آنچه را که شما از فرزندان تان می خواهید بیان می کنند.

به راحتی کوتاه نیایید. اگر تسلیم شوید این پیام را می رسانید که آنچه می گویید واقعا زیاد مهم نیست.

از کلام بدن و حالت چهره هم برای انتقال منظورتان استفاده کنید.

وقتی تمام کارها به مشکل بر می خورد همان گونه که گاهی پیش می آید، فقط خونسرد باشید و دوباره آنچه را که می خواهید انجام شود بیان کنید.

سعی کنید وقتی همه کارها با مشکل مواجه می شود به جای اینکه عصبانی شوید تعجب کنید. این رفتار معجزه می کند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما