ابداع املای کلمات به وسیله کودک

مردم اغلب فکر می کنند که کودکی که درست می خواند خود به خود باید بتواند درست هم هجی کند و بنویسد. کودکانی که درست می خوانند اما املای درست کلمات را نمی دانند اغلب به تنبلی متهم می شوند اما این طور نیست. هجی کردن با خواندن تفاوت زیادی دارد و باید به خاطر […]

مردم اغلب فکر می کنند که کودکی که درست می خواند خود به خود باید بتواند درست هم هجی کند و بنویسد. کودکانی که درست می خوانند اما املای درست کلمات را نمی دانند اغلب به تنبلی متهم می شوند اما این طور نیست. هجی کردن با خواندن تفاوت زیادی دارد و باید به خاطر داشته باشید که نه هجی کردن و نه خواندن شاخص های خوبی برای سنجش هوش نیستند.اگر کودک هجی کلمه ای را از شما پرسید همیشه آن را برایش بنویسید تا آن را رونویسی کند یا با کشیدن روی آن کلمه ای را که نوشته اید پر رنگ کند. حرکت دست کودک به مغز او کمک می کند تا شکل حروف را به یاد آورد. برای اینکه کار بیشتر لذت بخش باشد از مدادی با رنگ روشن تر از رنگ مداد کودک استفاده کنید تا او بتواند با کشیدن روی حروف کلمه ای که برایش نوشته اید آن را پر رنگ کند. اگر فراگیری املای برخی کلمات برای فرزند شما مشکل است یا قرار است املای فهرستی از کلمات را یاد بگیرد از او بخواهید ابتدا به کلمه نگاه کند سپس روی آن را بپوشاند و آن را بنویسد و بعد بررسی کند که صحیح نوشته است یا خیر. کودک را به نوشتن نامه و فهرست عادت دهید. هر طور و هر قدر که می توانید روش های جالب و هدف مندی برای ترغیب او به نوشتن بیابید.

بخش کردن کلمات
کودک را ترغیب کنید به جای این که کلمات را به صورت یک مجموعه حروف یکپارچه ببیند آن ها را به هجاهای تشکیل دهنده شان بخش کند. این کار به او کمک می کند تا فکر کند و املای کلمه را به خاطر آورد. به کودک کمک کنید تا تعداد هجاهای کلمات را بشمارد و هجاهایی را که اغلب در دیگر کلمات تکرار می شوند شناسایی کند.

ابداع املای کلمات به وسیله کودک
از کودک انتظار بیش از حد و زودتر از حد معمول نداشته باشید. فراگیری املای کلمات به زمان احتیاج دارد. کودک معمولا یک مرحله ابداع املا را از سر می گذراند به این معنی که املای کلمات را هر طور که دلش می خواهد می نویسد. این مرحله اهمیت دارد زیرا به کودک اجازه می دهد که به کشف زبان نوشتاری بپردازد بی آن که نیاز زیادی به فراگیری تعداد فراوانی از کلمات داشته باشد. هر کلمه ای را که او می نویسد تصحیح نکنید اما او را تشویق کنید که در مورد کلماتی که غالبا به کار می برد دقت بیشتری داشته باشد.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما