شناسایی کودکان بیش فعال

کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی با کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری ویژگی های مشابهی دارند که از جمله به این ویژگی ها می توان حواس پرتی و بی توجهی را نام برد. میزان اختلال یادگیری در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی بیشتر از کودکانی است که به این […]

کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی با کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری ویژگی های مشابهی دارند که از جمله به این ویژگی ها می توان حواس پرتی و بی توجهی را نام برد. میزان اختلال یادگیری در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی بیشتر از کودکانی است که به این اختلال مبتلا نبوده اند.
اغلب کودکان مبتلا به بیش فعالی دارای ناتوانی های یادگیری هستند و از انجام تکالیف درسی به خصوص تکالیف پیچیده خودداری می کنند. این کودکان در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت خود دچار مشکل هستند و نمی توانند مطالب را خوب پردازش کنند. اگر کودک دچار ناتوانی یادگیری است خیلی احتمال دارد که دچار بیش فعالی تشخیص داده شود و برعکس. آن ها مشکلات قابل توجهی در حفظ کردن اطلاعات پیچیده دارند، به ویژه وقتی باید از راهبردهای سازماندهی و مرور استفاده کنند.

یکی دیگر از اختلالات یادگیری که بیشتر با بیش فعالی همراه است اختلال روخوانی است. ناتوانی های زبانی نیز خیلی با این اختلال همراه است و باعث مشکلات تحصیلی می گردند. البته مشکلات تحصیلی در کودکان مبتلا به نوع ترکیبی بیش فعالی بیش از انواع دیگر است. نتایج نشان می دهند بسیاری از کودکان که مشکل توجه دارند در کلاس اول مهارت های اساسی روخوانی را کسب نمی کنند و به همین دلیل از همسالان خود عقب می افتند، در نهایت نیز پیشرفت تحصیلی آن ها به تدریج افت می کند. این نکته بیشتر در مورد آن گروه از کودکان بی توجه صادق است که در کلاس اول، اشکال آشکاری در روخوانی ندارند. این کودکان مشکل یادگیری ندارند، ولی بدون اجرای مداخلات لازم، عدم توجه آنان باعث خواهد شد دچار عقب ماندگی تحصیلی شدید و بعدها مشمول تشخیص ناتوانی یادگیری شوند. بنابراین نه تنها باید کودکان دچار مشکلات بیش فعالی را شناسایی کنیم بلکه باید در زمینه های مختلف یادگیری، به آن ها آموزش های مفید و مخصوص ارائه نماییم تا بتوانند نتایج بهتری در تحصیل کسب کنند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما