فوریه 3
بازدید : 720
نظرات : بدون دیدگاه
کودکان چپ دست

حدود ده درصد از کودکان چپ دست هستند. از این گروه بعضی ها «دو دست توان» اند یعنی می توانند از هر دو دست با توانایی همسانی استفاده کنند. باید به کودک اجازه داد که با هر کدام از دست هایش که راحت تر است بنویسد. اگر کودک بتواند از هر دو دست استفاده کند […]

حدود ده درصد از کودکان چپ دست هستند. از این گروه بعضی ها «دو دست توان» اند یعنی می توانند از هر دو دست با توانایی همسانی استفاده کنند. باید به کودک اجازه داد که با هر کدام از دست هایش که راحت تر است بنویسد. اگر کودک بتواند از هر دو دست استفاده کند بهتر است از یک دست به عنوان دست مسلط استفاده کند و بر آن تکیه کند.
نوشتن با دست چپ راحت نیست زیرا مستلزم فشار آوردن به دست و کشیدن آن به سمت عقب است. در حالی که در نوشتن با دست راست، دست خود به خود به سمت جلو هل داده می شود و نیاز به فشار نیست. دست افراد چپ دست هنگام نوشتن طوری قرار می گیرد که آنان نمی توانند بر صفحه کاغذ احاطه کامل داشته باشند، حال آن که افراد راست دست می توانند صفحه کاغذ را به راحتی ببینند. دو راه حل ساده به حل این مشکل کمک می کند:

از کودک بخواهید مداد خود را کمی بالاتر از حد معمول آن برای کودکان راست دست بگیرد.

زاویه بین کاغذ و بدن کودک ۴۵ درجه باشد.

گیره های سه گوش بسیار ارزان قیمتی که مداد داخل آن قرار می گیرد به مداد ضخامت بیشتری می دهد و گرفتن آن را آسان تر می کند. این گیره ها به کودکان چپ دست کمک می کند تا با سرعت بیشتر و تلاش کمتری بنویسند. در مراحل اولیه خواندن کودکان اغلب دوست دارند که با دست به کلمه های کتاب اشاره کنند. کودکان چپ دست بهتر است این کار را با یک نوار مقوایی انجام دهند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما