نوجوانان سیگاری

نوجوانی از سنین بحرانی عمر انسان ها محسوب می شود، در این مرحله فرد در دوگانگی کودکی و جوانی در آمد و شد است.نوجوانی گذر از کودکی به جوانی است، گاهی ویژگی های کودکی و گاهی هم ویژگی های جوانی در او تجلی می یابد؛ یکی از نکات مهم در این جریان نحوه ی کنترل […]

نوجوانی از سنین بحرانی عمر انسان ها محسوب می شود، در این مرحله فرد در دوگانگی کودکی و جوانی در آمد و شد است.
نوجوانی گذر از کودکی به جوانی است، گاهی ویژگی های کودکی و گاهی هم ویژگی های جوانی در او تجلی می یابد؛ یکی از نکات مهم در این جریان نحوه ی کنترل این وضعیت است.
نوجوانان برای اینکه خود را به عنوان عنصری جوان به دیگران نشان دهند دست به رفتار های ویژه ایی می زنند که نشان از بزرگ شدن آن ها بدهد، یکی از نشانه های غلط بزرگ شدن در ذهن نوجوانان سیگار کشیدن است که بر اساس برداشت نادرست از رفتار برخی والدین و تاثیر محتوای نامناسب در جامعه به همراه پذیرش در گروه همسالان احتمال گرایش نوجوان به سیگار را افزایش می دهد.
نوجوانان برای اثبات بزرگی خود دست به تقلید این رفتار غیر متعارف می زنند و با انجام این سلسله رفتارها خواهان تغییر نگرش دیگران نسبت به خود هستند و به اصطلاح با سیگار کشیدن نشانه های بزرگی خود را به رخ دیگران می کشند، غافل از اینکه اینگونه رفتارها پلی برای مبتلا شدن به دام اعتیاد خواهد بود که تبعات آن جامعه و خانواده را به معضل می کشاند.
بهترین نقش اطرافیان برای نجات از دام سیگار و در مراتب بالاتر آن اعتیاد باور کردن نوجوانان است، ما باید با فراهم کردن شرایط و کنترل رفتار نوجوانان این القاء را برای آن ها فراهم کنیم که برای پذیرش فرزندان خود به عنوان یک جوان آن ها را به رسمیت می شناسیم.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما