ژانویه 26
بازدید : 522
نظرات : بدون دیدگاه
فرزندسالاری

این پدیده عموماً فرزند را در خانواده محور قرار داده و بدین ترتیب اقتدار برخی از والدینی که شیوه “فرزندمداری” را پی می‎گیرند، کمتر از گذشته شده است.امروزه در برخی خانواده‎ها، کاهش اقتدار پدر، افزایش حقوق مادر و همسان پنداشتن فرزندان با بزرگسالان، سنگ بنای مناسبی برای پیدایش و رشد فرزندمداری را فراهم کرده و […]

این پدیده عموماً فرزند را در خانواده محور قرار داده و بدین ترتیب اقتدار برخی از والدینی که شیوه “فرزندمداری” را پی می‎گیرند، کمتر از گذشته شده است.امروزه در برخی خانواده‎ها، کاهش اقتدار پدر، افزایش حقوق مادر و همسان پنداشتن فرزندان با بزرگسالان، سنگ بنای مناسبی برای پیدایش و رشد فرزندمداری را فراهم کرده و این پدیده تبعاتی نیز برای فرزند و خانواده به دنبال داشته است.

هر قدر خانواده در مقابل فرزند انعطاف‎پذیرتر باشد، خانواده فرزندسالارتر است. فرزندسالاری به نحوی در جامعه ما جا افتاده که در آن محور و اساس تصمیم‎گیری‎ها، فعالیت‎ها و به‎طور کلی مجموعه امور خانواده در عرصه‎های مختلف، فرزندان هستند.هرقدر والدین در مقابل فرزندان انعطاف‎پذیر باشند خانواده فرزندسالارتر است و افسار خانواده به‎دست فرزندان می‎افتند.

فرزندسالاری از چند بعد می‎تواند سبب رشد فرزند شود و به او قدرت انتخاب و تصمیم‎گیری دهد و در آینده در گروه‎های بزرگ اجتماعی و… کار رهبری را به‎خوبی انجام دهد. اگر خانواده به طرز نامطلوبی تسلیم خواسته‎های فرزندان شود چون فرزند به مرحله‎ای نرسیده که بتواند هر خوب و بدی را تشخیص دهد، به خانوده آسیب خواهد رسید.

فرزندسالاری اگر به‎خوبی هدایت و کنترل نشود، تهدیدی برای خانواده شده و فرزند و والدین را با مشکل مواجه می‎سازد.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما