یادگیری آسان

در وهله اول باید مراقب یادگیری آسان مطالب باشیم، گاهی در همان لحظه که مطلبی را می خوانیم احساس می کنیم آن را کاملا یاد گرفته و به خاطر سپرده ایم، اما چند ساعت بعد، از به یادآوری آن عاجز می شویم. پس نباید فریب این نوع یادگیری را بخوریم بلکه باید بارها و بارها […]

در وهله اول باید مراقب یادگیری آسان مطالب باشیم، گاهی در همان لحظه که مطلبی را می خوانیم احساس می کنیم آن را کاملا یاد گرفته و به خاطر سپرده ایم، اما چند ساعت بعد، از به یادآوری آن عاجز می شویم. پس نباید فریب این نوع یادگیری را بخوریم بلکه باید بارها و بارها در طول روز درباره آن مطلب سوالاتی از خود پرسیده و از به خاطر سپردن کامل مطالب درسی مطمئن شویم.
برای داشتن مطالعه مفید باید خودمان را مجبور به یادآوری مطالب خوانده شده کنیم، هر چند ممکن است برای برخی تکرار، امر خوشایندی نباشد اما برای نتیجه گیری مطلوب باید این کار را انجام داد.
استفاده از کارت های فلش نیز روش مناسبی برای تثبیت کردن محفوظات ذهنی است. این کارت ها در قطعات کوچک و قابل حمل است که استفاده از آنها در همه جا امکان پذیر است و به این وسیله مطالب درسی در همه جا در دسترس مان خواهد بود.
نظم و برنامه ریزی نیز از دیگر عوامل مؤثری است که نمی توان تأثیر آن را نادیده گرفت. حتی اگر فردی نیستید که به نظم و انضباط مقید باشید سعی کنید در طول زمان امتحانات، برنامه ریزی کرده و سر ساعات معینی به مطالعه دروس بپردازید.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما