حسادت کودکان به یکدیگر، راه حل

امنیت شخصیتی فرزندان و الگوی مناسب رفتاری والدین می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها و معضلات روحی و روانی را بهبود ببخشد، والدین نقش بسیار مهم و کلیدی در بهبود مسائل مختلف به ویژه آسیب‌ها و معضلات شخصیتی، روحی و روانی را دارند. رعایت عدالت و تضمین امنیت مهمترین عوامل رشد شخصیتی فرزندان در یک خانواده است. […]

امنیت شخصیتی فرزندان و الگوی مناسب رفتاری والدین می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها و معضلات روحی و روانی را بهبود ببخشد، والدین نقش بسیار مهم و کلیدی در بهبود مسائل مختلف به ویژه آسیب‌ها و معضلات شخصیتی، روحی و روانی را دارند. رعایت عدالت و تضمین امنیت مهمترین عوامل رشد شخصیتی فرزندان در یک خانواده است.

حسادت را چگونه درمان کنیم
در حقیقت حسادت، ناامنی عمیق و نقص شخصیتی در افراد و نماد سستی در دوستی‌ها است.

راه‌های پیشگیری حسادت در کودکان
راه‌های پیشگیری حسادت در کودکان شامل پرهیز از مقایسه فرزندان و احساس بی‌کفایتی در آنها، پرورش اعتماد به نفس و خودباوری، پرهیز از تبعیض، تبعیض نوعی سم تربیتی در فرزندان است، الگوی خوب بودن و روابط درست میان پدر و مادر، والدین باید به فرزندان خود نشان دهند در مشاجرات آنها برنده و یا بازنده‌ای وجود ندارد، محبت بدون قید و شرط و غیر مشروط به فرزندان یعنی مهربان باشیم بدون شرط همچون خورشید که محبتش را به طور یکسان میان کافر و مسلمان و یا خیابان و بیابان تقسیم می‌کند، است.رعایت انصاف و محبت نصف به نصف، تعیین قانون برای برقراری عدالت، جلوگیری از احساس مقایسه، ترس و تبعیض، پرهیز از تحمیل آرزوهایمان به فرزندان، احترام به فرزندان، پذیرش آنها همان گونه که هستند نه آن که دلخواه ما است، همدلی و هنر خوب شنیدن صحبت‌های کودکان از مهمترین راه‌های پیشگیری از بروز حسادت در کودکان است.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما