ترک عادات زشت

برای ترک عادت زشت کودکان باید ابتدا ریشه های کلیدی و مهم رفتار را در کودکان شناسایی کرد تا بتوان از این طریق بهتر آن ها را تحت کنترل درآورد و رفتار را در او کاهش داد. در اینجا روانشناسان کودک اشاره می کنند که والدین نباید بگذارند تا عادت در کودک به عنوان یک […]

برای ترک عادت زشت کودکان باید ابتدا ریشه های کلیدی و مهم رفتار را در کودکان شناسایی کرد تا بتوان از این طریق بهتر آن ها را تحت کنترل درآورد و رفتار را در او کاهش داد. در اینجا روانشناسان کودک اشاره می کنند که والدین نباید بگذارند تا عادت در کودک به عنوان یک رفتار مداوم صورت بگیرد و باید با استفاده از برخی روش ها مانع تکرار رفتار در کودک شد.

همچنین باید توجه داشته باشید که عادت بد زمانی آزار دهنده است که به کرات تکرار شود و نوعی رفتار بی ادبانه در کودک محسوب شود بنابراین والدین نباید حساسیت زیاد بر روی عادت های کودک خود داشته باشند

ترک عادت زشت کودکان توسط والدین:
همانطور که می دانید کودک به عنوان یک لوح سفید در نظر گرفته می شود که به مرور زمان محیط و تربیت والدین بر روی او تاثیر می گذارند. تربیت کودک سالم و اجتماعی نیازمند آگاهی و تجربه والدین در زمینه کودک پروری است و والدین برای اینکه بتوانند در این زمینه تربیتی موفق باشند باید مطالعه و آگاهی خود را افزایش دهند. برای ترک کردن عادت های بد و ناپسند در کودک نیز والدین باید به خوبی از شیوه های آگاهی داشته باشند صبر و تلاش برای مقابله با رفتار نادرست کودک یکی از توانایی های کلیدی در والدینی است که دارای کودکی ناسازگار هستند.

بی توجهی نسبت به عادت:
یکی از راه هایی که برای مقابله و ترک عادت زشت کودک باید از آن استفاده کنید بی توجهی نسبت به رفتار است زمانی که والدین بیش از حد حساسیت نشان می دهد کودک دارای رفتار لجبازی می شود و از سویی موجب می شود تا برای انجام این رفتار مجدد تشویق شود. والدین با یک شیوه ساده می توانند با بی توجهی به این رفتار کودک میزان حساسیت را کاهش داده و به مرور این عادت را در او کاهش دهند.

جایزه دادن:
زمانی که کودک شما در دوران قابل درکی از زندگی قرار دارد می تواند برای ترک یک عادت برای او جایزه تعیین کنید به کودک خود بگویید در صورت مقابله با یک عادت نادرست خود می تواند جایزه دلخواهی دریافت نماید. توجه داشته باشید که این استراتژی نباید به عنوان یک عادت دیگر در کودک باشد و او را برای گرفتن جایزه شرطی کند.

آگاهی دادن:
یکی دیگر از تکنیک های مناسب و تاثیرگذار برای ترک عادت زشت کودکان آموزش و آگاهی دادن به کودک است والدین باید با کودک خود درباره رفتارهای درست و نادرست بیشتر صحبت کنند و الگوهای تربیتی و شخصیتی مهم در جوامع را برای کودکان خود مثال بزنند. زمانی که کودک می داند چه رفتارهایی نادرست است و موجب می شود تا او در جامعه فردی بی ادب جلوه داده شود بهتر می تواند عادت های نادرست خود را کنترل کند.

درک کودک:
بروز برخی از عادت ها در کودک دارای دلایل کمبودی است ممکن است برخی از کودکان دارای کمبودهای عاطفی و مالی در زندگی باشند که بهتر است والدین این رفتارها را بیشتر درک کنند و جویای دلایل این رفتارها در کودک باشند.

بازی کردن و قصه گویی:
یکی دیگر از تکنیک های مهم برای ترک عادت زشت کودکان بازی کردن با کودک است این شیوه به شما کمک می کند تا در حین انجام بازی برخی از عادت های رفتاری درست و مثبت را به کودک آموزش دهید همچنین می توانید با قصه گویی کودک را با عادت های رفتاری نادرست و میزان تاثیرات آن آشنا کنید.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما