نوامبر 23
بازدید : 1026
نظرات : بدون دیدگاه
فرصت جبران خطا را به نوجوان بدهید

نوجوانی، دوران آزمون و خطاست. زمانیکه والدین رابطی مستحکمی در فضای خانوادگی ایجاد کنند و زیرنظر خانواده نوجوان بتواند از اشتباهات خود تجربه بیاموزد و به خود اصلاحی بپردازد، والدین در جهت سلامت روان و خود اتکایی او گام برداشته اند. نوجوانی با رشد اخلاقی، اجتماعی، شناختی و عاطفی همراه است. نوجوان از دوران کودکی […]

نوجوانی، دوران آزمون و خطاست. زمانیکه والدین رابطی مستحکمی در فضای خانوادگی ایجاد کنند و زیرنظر خانواده نوجوان بتواند از اشتباهات خود تجربه بیاموزد و به خود اصلاحی بپردازد، والدین در جهت سلامت روان و خود اتکایی او گام برداشته اند.

نوجوانی با رشد اخلاقی، اجتماعی، شناختی و عاطفی همراه است. نوجوان از دوران کودکی فاصله گرفته و شبیه بزرگسالان شده است. اما هنوز تجربه و توانایی های بزرگسالان را کسب نکرده اند و دچار یکسری اشتباهات و خطاهای می شوند.

والدین در برخورد با اشتباهات نوجوان، به گونه ای باید برخورد کنند تا به بینش و درک او کمک کنند تا بتواند مسائل خود را در زندگی به خوبی حل کند. بعنوان مثال از نوجوان بخواهند، عواقب رفتاری که انجام داده است را بازگو کند. بیان عواقب، شامل نکات مثبت و منفی یک مسئله است. بازنگری در مورد مساله و بیان نکات مثبت و منفی یک مسئله او را در جهت تفکر و تعقل یاری می رساند.

همچنین رابط خود را با نوجوان مستحکم کنید. بسیاری از اشتباهات نوجوان به دلیل فقدان رابطه صمیمانه او با والدینش بوجود می آید، هنگامی که نوجوان از روابط موثر با خانواده محروم می شود زمینه خطاکاری در او رشد می یابد و بستر دوستی با افراد نامطلوب را فراهم می کند.

خانواده در هنگام بروز اشتباهات، باید زمینه جبران اشتباه را برای نوجوان فراهم کنند. هنگامی که نوجوان احساس کند، خانواده به او فرصت مناسب را می دهد تا بتواند بودن خود را تجربه کند و آنچنان که هست، نشان دهد. روحیه همکاری و نشاط در او بهبود می یابد و امیدوارانه تر می تواند به جبران اشتباهات خود بپردازد. و این تفکر در او شکل می گیرد که ” اگر کار بدی کرده ام، خودم بد نیستم. فقط راه بهتری را بلد نبودم و حال سعی می کنم تا راه بهتری را پیدا کنم.” یا ” اگر کار بدی کرده ام، خودم بد نیستم، چون می توانم اشتباهم را جبران کنم.” وقتی والدین فضای را ایجاد می کنند تا نوجوان اشتباه خود را بپذیرد و به جبران آن بپردازد در واقع مسئولیت پذیری را به او آموزش داده اند.

زمانیکه نوجوان دچار اشتباه می شود فقط او را مورد سرزنش قرار ندهید، بهتر است انتظارات، قوانین و مقررات خود را مورد بازنگری قرار دهید. آیا این اشتباه والدین بوده است که انتظارات خود را واضح و مشخص بیان نکرده اند؟ آیا والدین به نحوی او را رها کرده اند؟ آیا بین توانایی ها و انتظارات والدین تناسب لازم وجود نداشته است؟

در نهایت بازنگری به فعالیتها، نگرشها و وقت گذاشتن برای نوجوان به والدین کمک می کند تا در جهت درستی گام بردارند و به تقویت روابط خانوادگی بپردازند.هنگامی که نوجوان به اشتباه خود اعتراف می کند از او بخواهید، بگوید چه عواملی موجب شده تا او دچار این اشتباه شود؟ چگونه می تواند این اشتباه خود را جبران کند؟ چگونه می تواند جلوی چنین اشتباهات را در آینده بگیرد؟ در واقع با طرح چنین سئوالهای می خواهید فرصت لازم، برای رشد تفکر حل مسئله و انتقادی در نوجوان را بوجود آورید. تا موفقیت های او را در آینده افزایش دهید. خود اصلاحی برای یادگیری و رشد نوجوان بسیار مهم است. خوداصلاحی یک فرایند تدریجی است. زیرا زندگی گذر از مرحله آزمون و خطاست و همه اشتباه می کنند.

زمانیکه نوجوان دچار اشتباه می شود، ممکن است دچار خشم و عصبانیت شوید و او را مورد انتقاد و سرزنش فراوانی قرار دهید. بخصوص اگر این انتقادها در جمع مطرح شود با توجه به اینکه نوجوان دوست دارد در جمع مورد توجه قرار گیرد. چنین انتقادهای به شخصیت نوجوان صدمه می زند. بلکه انتقاد از نوجوان باید با توجه به حساسیت و توانایی روحی وی انجام گیرد و در جهت سازندگی نوجوان باشد تا نتیجه موثری از اشتباه خود بگیرد.در نهایت برای اینکه نوجوان را از ارتکاب اشتباهات در آینده دور کنید. نوجوان باید به والدین خود اطمینان داشته باشد، و بداند والدین، همیشه و در هر شرایطی، در کنار او هستند و در جهت اصلاح و تغییر رفتار، به او کمک می کنند. زمانیکه نوجوان آرامش درونی داشته باشد و بدون اینکه احساس بی لیاقتی بکند به جبران اشتباهات خود می پردازد.

یعنی در آرامش متمرکز بر حل مشکل می شود. توجه و تمرکز بیش از اندازه والدین بر اشتباهات، به هیچ وجه به نوجوان کمک نمی کند. بدانید وقتی اشتباهی سر می زند، همیشه راهی برای برقراری تعادل مجدد وجود دارد. نوجوانی در زندگی موفق می شود که بتواند درصدد اصلاح خود برآید و طرز فکر و رفتار خود را در وقت لزوم تغییر دهد. این یعنی آموزش مسئولیت پذیری.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما