نوامبر 3
بازدید : 821
نظرات : بدون دیدگاه
آموزش معنویت به کودک

آموزش معنویت به کودکان ، تنها کار یک هفته نیست. کودکان نیاز دارند هر روز ارزش های معنوی را در زندگی ببینند ؛ و در این باره سخن بگویند. برای اینکه کودک اصل موضوع را بگیرد ، باید اهمیت معنویت را بخش مهمی از زندگی روزمره به شمار آورید. آسمان ، ابرها و درختان را […]

آموزش معنویت به کودکان ، تنها کار یک هفته نیست. کودکان نیاز دارند هر روز ارزش های معنوی را در زندگی ببینند ؛ و در این باره سخن بگویند. برای اینکه کودک اصل موضوع را بگیرد ، باید اهمیت معنویت را بخش مهمی از زندگی روزمره به شمار آورید.
آسمان ، ابرها و درختان را به کودک نشان دهید ؛ و درباره ی چگونگی پیدایش و کسی که آن را آفریده است ، سخن بگویید. برایش توضیح دهید چگونه باورهایتان به شما کمک کرده است ، که از پس مشکلات گوناگون برآیید ؛ و به او نشان دهید چگونه در لحظه های نیاز و ناراحتی با باورهای معنوی خود ارتباط برقرار می کنید.
همچنین شیوه ی کمک این باورها را به لذت و آرامش در زندگی برایش توضیح دهید. بسیار مهم است کودکان بیاموزند ، که بُعد معنوی در زندگیشان جایگاه مهمی دارد.
. به کودک خود گوش کنید ؛
شما از پرسش ها و دیدگاه های کودک میتوانید جایگاه معنویت را در زندگی او بیابید. پرسش های دشوار آنان را نادیده نگیرید.
زمانی که کودک پرسش هایی درباره ی زندگی پس از مرگ دارد ، در پی پاسخی دقیق است ؛ حتی اگر تمام پاسخ ها را نمی دانید ، دست کم درباره ی باورهای خودتان با او سخن بگویید ، تا آنجا که بفهمد این مسئله بسیار مهم است ؛ و ارزش دارد به آن بیندیشید.
زمانی که کودکان پیش دبستانی از مرحله ی طبیعی اندیشه ی جادویی می گذرند ، قدیسان ، فرشته ها و خدا را همانن انسان های عادی دور و برشان می بینند.
گاهی پرسش هایشان گیج کننده است ؛ برای نمونه : (( مگه خدا چند تا چشم داره ، که میتونه همه ی ما رو ببینه ؟)) میتوانید این پرسش ها را به گفتگوی جالبی تبدیل سازید ؛ به ویژه اگر نمیتوانید به سرعت پاسخ خوبی به او بدهید.
پرسش ها و داستان هایی که ساخته ی پندار کودک است ، نشانه ی کندوکاو و رشد معنوی اوست. واژگان و تصویرهایی که آنان برای توضیح بعد معنوی زندگی به کار می برند ، نوع اندیشه و باورهایشان را بیان می کند.
کودکان پیش دبستانی ممکن است خدا را به صورت سوپر قهرمان گمان کند ؛ یا بهشت را همانند جایی پر از شیرینی و اسباب بازی در نظر بگیرند.
بسیار مهم است ، که پدر و مادر و آموزگاران این مرحله ی طبیعی اندیشه ی جادویی را سرکوب نکنند. به جای آن ، کشفیات کودک را از راه پندارهایش تقویت سازند. این فرصت ها را لحظه های آموزنده ای بدانید ؛ و باورهای کودک را به باورهای خانواده ارتباط دهید.

. از همان آغاز نظارت داشته باشید ؛
هنگامی کودکان درباره ی خدا ، مرگ یا خلقت می پرسند ، از این لحظه ها بهره ببرید ؛ و با آنان براساس سطح درکشان گفتگو کنید.
بحثی را که کودک آغاز کرده است ، تاثیر یادگیری بیشتری دارد ، تا وقتی که والد خودش بحث را آغاز کند. هنگام دیدن اخبار یا حرف زدن درباره ی رویدادهای ناگوار یا بی عدالتی ها ، جنبه های معنوی چنین رویدادهایی را نیز پیش بکشید.
بیشتر کودکان به مسائل معنوی اشتیاقی دارند ؛ که باید آن‌را در نظر گرفت ؛ و از فرصت های گفتگو با آنان درباره ی این مسائل استقبال کرد.
. از رویدادهای معنوی روزمره بهره ببرید :
در خانواده ی ما زمان های نیایش روزانه فرصت مهمی برای انتقال باورهایمان به کودک است. آنان به نیایش های ما گوش می دهند. هنگامی از خدا لطف ، بخشایش یا توانایی سازگاری با موقعیت های دشوار زندگی را می خواهیم ، کودک را برانگیزانید ، تا درباره ی رویدادهایی که در زندگی ، در مدرسه ، هنگام بازی و خانه پیش آمده است ، سخن بگوید ؛ و از خدا آمرزش و یاری بخواهد.
این مراسم بنیان این نیایش ها‌را در کودک بنا می نهد ؛ و کودک همواره میتواند با انجام آنها جایگاه معنویت‌‌را در زندگی اش حفظ کند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما