این چند جمله را حتما به کودکان بگویید

دوستت دارم حالت چطوره؟ آدم خوبی هستی توان انجام کاری را که می خواهی داری خیلی خوشحالم که تو فرزند من هستی فوق العاده ای حرف نداری بهت تبریک می گویم، استحقاقش را داشتی آیندۀ درخشانی داری، خیالم از بابت آینده راحت است. خوشگلی وجودت خیلی چیزها را برای خانواده به ارمغان آورده در زمینۀ […]

 • دوستت دارم
 • حالت چطوره؟
 • آدم خوبی هستی
 • توان انجام کاری را که می خواهی داری
 • خیلی خوشحالم که تو فرزند من هستی
 • فوق العاده ای
 • حرف نداری
 • بهت تبریک می گویم، استحقاقش را داشتی
 • آیندۀ درخشانی داری، خیالم از بابت آینده راحت است.
 • خوشگلی
 • وجودت خیلی چیزها را برای خانواده به ارمغان آورده
 • در زمینۀ … بی نظیری
 • واقعاً همین طور که هستی دوستت دارم
 • نظر تو در این مورد چیست؟ یا تو چه فکر می کنی؟
 • برایت احترام قائل هستم
 • نسبت به بعضی بزرگترها که می شناسم، مسئولیت پذیرتر هستی.
 • به خاطر مصمم بودنت و شخصیت بی نظیرت به هرچه بخواهی می رسی.
 • کار بزرگی انجام داده ای، بهت افتخار می کنم.
 • مطمئن هستم که می شود روی تو حساب کرد.
 • از همان لحظه ای که متولد شدی، من و پدرت دوستت داشتیم و همیشه هم دوستت خواهیم داشت.
 • انسان قابل و با شعوری هستی
 • هوش سرشاری داری
 • تو را باور دارم
 • از با تو بودن لذت می برم
 • … ویژگی ات را تحسین می کنم.
 • تلاش فراوانت نتیجه داد
 • از تو ممنون هستم
 • خدا مرا دوست دارد که تو را به من داده
  قدرانی حقیقی و صادقانۀ والدین، بدون برنامه و بدون تلاش برای تغییر رفتار کودک یا کنترل او ارائه می شود. نظرات بزرگترهایی که افراد مهم زندگی کودک محسوب می شوند، بخشی از نظام اعتقادی او شده و باعث شناخت کودک از خودش می شود و تاثیر بسزایی در نحوۀ رشد او دارد.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما