برای تقویت زبان با کودک بازی کنید!

• بازیِ حذف حروف بازیکنان ۵ کلمه از یک صفحۀ مشخص از کتاب دلخواه را انتخاب می‌کنند و هنگامی‌که حروف به‌صورت تصادفی از کیفی بیرون می‌آید، آن حروف را از کلمات خود خط می‌زنند. گروه سنی: بین ۷ تا ۱۱ سال مهارت: تشخیص کلمه تعداد بازیکنان: ۲ تا ۲۴ نفر میزان سروصدا: کم تا متوسط […]

• بازیِ حذف حروف
بازیکنان ۵ کلمه از یک صفحۀ مشخص از کتاب دلخواه را انتخاب می‌کنند و هنگامی‌که حروف به‌صورت تصادفی از کیفی بیرون می‌آید، آن حروف را از کلمات خود خط می‌زنند.
گروه سنی: بین ۷ تا ۱۱ سال
مهارت: تشخیص کلمه
تعداد بازیکنان: ۲ تا ۲۴ نفر
میزان سروصدا: کم تا متوسط
میزان فعالیت: کم
وسایل مورداستفاده: مجموعه‌ای از کتاب‌ها (به تعداد بازیکنان)، کارت‌های حروف در یک کیسۀ پارچه‌ای، مداد و کاغذ
شروع: کارت‌هایی از حروف الفبا درست کنید یا از کارت‌های مقوایی آماده استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که حروف تکرار نشوند. حروف را در کیسه قرار دهید.
نحوۀ بازی
اولین بازیکن یک صفحه را انتخاب می‌کند و همۀ بازیکنان کتاب‌های خود را در همان صفحه باز می‌کنند. در همان صفحه، هر بازیکن ۵ کلمه از متن انتخاب می‌کند و آن‌ها را روی یک صفحۀ کاغذ می‌نویسد. بازیکنی که صفحه را انتخاب کرد، حرفی را از کیف بیرون می‌آورد و آن را به دیگر بازیکنان اعلام می‌کند. بازیکنان آن حرف موردنظر را از کلمات خود خط می‌زنند. زمانی که همۀ حروف روی صفحه خط‌زده شدند، آن بازیکن اعلام می‌کند سوختم و او از بازی خارج می‌شود. آخرین نفر که هنوز حروفی دارد که خط‌زده نشده باشد، برندۀ نهایی مسابقه است.
روش‌های دیگر بازی
به‌جای استفاده از کتاب‌های یکسان، کلمات می‌توانند از نشریات دیگر مثل لیست هجی، برگۀ لغات علمی و یا از مجلات و گزیده‌های شعر انتخاب شوند. همچنین می‌توان متن نوشته‌شده را روی یک پرده نمایش داد تا بازیکنان کلمات خود را از میان آن‌ها انتخاب کنند.
نکته‌ها
از برنده بخواهید که استراتژی‌ای را که منجر به پیروزی‌اش شد را برای دیگران تشریح کند. این استراتژی‌ها می‌تواند انتخاب کلماتی باشد که حروف مشترک کم‌تر دارد و یا اینکه طولانی‌تر باشند.
• تمرکز روی معنی
بازیکنان کارت‌ها را برمی‌گردانند تا آن‌ها را به معانی‌شان وصل کنند.
گروه سنی: بین ۷ تا ۱۰ سال
مهارت: آشنایی با کلماتی که چندین معنی مختلف دارند.
تعداد بازیکنان: ۲ نفر
میزان سروصدا و فعالیت: کم
وسایل مورداستفاده: دسته‌های سه‌گانۀ کارت (یکی کارت کلمه و دوتای دیگر کارت‌های معنی).
شروع: چندین سری کارت سه‌گانه تهیه کنید که شامل کلماتی با چندین معنی و همچنین با میزان مهارت بازیکنان متناسب باشد. روی یک کارت، یک کلمه که چندین معنی دارد را بنویسید. روی دو کارت دیگر دو معنی متفاوت از کلمه را بنویسید. برای بازی حداقل ۸ سری کارت لازم است.
نحوۀ بازی
بازیکنان کارت‌ها را در سطرهای منظم و ستون‌های متمرکز رو به پشت پخش می‌کنند. بازیکنان به‌نوبت دو کار را برمی‌گردانند و می‌خوانند. اگر کارت کلمه و کارت معنی به یکدیگر می‌خوردند، بازیکن دو کارت را برمی‌دارد و یک فرصت دیگر دارد. اگر به یکدیگر برنخوردند، کارت‌ها زمین گذاشته می‌شود و نوبت به یک بازیکن دیگر می‌رسد. اگر دو کارت معنی انتخاب شد، بازیکن فرصت را از دست می‌دهد و نوبت به دیگری می‌رسد.
ازآنجایی‌که بعد از بازی، بازیکن می‌تواند از گزینۀ انتخابِ تنها یک کارت استفاده کند، تا دومین کارت معنی را برای کارت کلمه‌ای که قبلاً کسب کرده را پیدا کند. اگر دومین کارت معنی پیدا شد، کارت به کارت‌های کسب‌شده توسط بازیکن اضافه می‌شود. اگر یک کارت کلمه رو شد، بازیکن می‌تواند تلاش کند که یک معنی برای آن پیدا کند. برنده بازیکنی است که بیشترین کارت را در یک دوره از بازی جمع کرده است.
روش‌های دیگر بازی
دانش و اطلاعات عمومی را می‌توان به‌وسیلۀ این بازی تقویت کرد. دسته‌های کارت‌های سه‌گانه در موضوعاتی از قبیل ویژگی‌های زمین مثل کوه، کوه سبلان، کوه دماوند؛ رودخانه، رودخانۀ زاینده‌رود، رودخانۀ ارس و … .
گزینه دیگر این است که از نام حیوانات مختلف از قبیل خروس، مرغ، جوجه، میش، گوسفند و بره استفاده کنیم. یا می‌توانیم از طبقه‌بندی حیوانات استفاده کنیم.
نکته‌ها
برای کمک به بازیکنان برای پخش کردن کارت‌ها، یک صفحۀ بازی که نحوۀ چیدمان کارت‌ها را نشان می‌دهد تهیه کنید. الگوهای هر کارت را دنبال کنید تا بتوانید کارت‌ها را در سر جای خود قرار دهید. برای سرعت بخشیدن به بازی و کمک به حافظه در محل قرار گرفتن کارت‌ها، از یک نشانه و رنگ مشخصی در پشت کارت‌ها استفاده کنید.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما