نقاشی و گسترش دید کودک

بسیار مفید خواهد بود که کودک شما بتواند الگوهایی از وقایع زندگی ، اعم از الگوهای برنامه ریزی و سیاست گذاری و نیز الگوهای طراحی و راهبردی ، استنتاج و ترسیم کند. شما میتوانید با استفاده از پازل های ساده ، از سن پایین این عادت فکر کردن را در کودک تقویت کنید. از کودک […]

بسیار مفید خواهد بود که کودک شما بتواند الگوهایی از وقایع زندگی ، اعم از الگوهای برنامه ریزی و سیاست گذاری و نیز الگوهای طراحی و راهبردی ، استنتاج و ترسیم کند. شما میتوانید با استفاده از پازل های ساده ، از سن پایین این عادت فکر کردن را در کودک تقویت کنید.
از کودک خود بخواهید روی یک تکه کاغذ نقاشی بکشد و سپس از او بخواهید آن را به کمترین تعداد ، یعنی دو قسمت ببرد و مجددا با استفاده از آن دو قسمت تصویر اصلی را بسازد ، و بعد آن را به بیشترین تعداد ببرد و همین کار را انجام دهد.
به تدریج که کودکتان بزرگتر میشود میتوانید نقاشی های مفصل تری بکشید و مانند یک پازل پیچیده آن را به قطعات بیشتری تقسیم کنید.
شما میتوانید با خواستن از کودکتان که صورت های شاد و صورت های غمگین بکشید به او کمک کنید تا با احساس های خود ارتباط برقرار کند و احساس های دیگران را بشناسد.
عکس های افراد مختلفی را که می شناسد به او نشان دهید و از او بخواهید احساس افراد داخل عکس را بیان کند . این کار به کودک شما کمک می کند تا نه تنها احساس های مختلف را بشناسد ، بلکه با دیگران همدلی کند و ارتباط نزدیک تری با آنها برقرار سازد.
بعدا میتوانید او را با روزنامه های مختلف آشنا کنید. بعضی از بچه ها حتی در بین هجده ماهگی به تماشای مجله های رنگی علاقه دارند و نام اشیایی را در آنها می گویند و به چیزهایی که نام آنها گفته میشود اشاره می کنند.

در سنین بالاتر میتوان چهره ها را به آنها نشان داد و سوال هایی مانند فکر می کنی آن شخص چه احساسی دارد ؟ یا چهره او چه احساسی را نشان می دهد؟ آنها پرسید.
آنگاه میتوان درباره اینکه چطور میتوان با آنها همدردی کرد و یا آنها را آرام کرد ، صحبت کرد. وقتی کودکتان کمی بزرگتر شد میتوانید آدمک هایی بکشید و از او بپرسید وضعیت های مختلف آنها از نظر احساسی چه مفهومی دارد.
بعدا از کودک خود بخواهید آدمک هایی بکشد و احساس های مختلف آنها را نشان دهد . از نقاشی برای گسترش دید کودک خود از جهان نیز میتوانید استفاده کنید.
یک فکر خیلی ساده این است که وقتی آب از دستتان می ریزد چه اتفاقی می افتد شما و کودکتان میتوانید یک نقاشی بکشید که در آن یک ظرف آب واژگون شده و آب آن روی کف اتاق ریخته و یک حوضچه کوچک ساخته است.
یا از لبه میز به صورت قطره ها و ترشح های درشت روی کف اتاق می ریزد. این نوع تمرین ها حافظه کودک شما را تقویت می کند و ادراک های او را از دنیای اطراف عمق می بخشد .
هر وقت که مشغول گفتن یا نوشتن داستان هستید یا زمانی که کودکتان آنقدر بزرگ شده است که این کارها را خودش انجام دهد ، همیشه از او بپرسید که آیا میتوان قسمتی از داستان را به تصویر کشید.
ابتدا به او کمک کنید و بعدا از او بخواهید تصویری بکشد تا آنچه را در مخیله خود دارد تجسم کند و آن را با تصاویر نشان دهد ، نه فقط با کلمات ، حتی در حین گفتگو میتوانید موضوع تصاویر ذهنی را مطرح کنید و او را وادار کنید تصویر ذهنی خود را با کلام و نه فقط با نقاشی بیان کند.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما