اکتبر 22
بازدید : 657
نظرات : بدون دیدگاه
خشونت ، بحران نوجوانی

خشونت بین نوجوانان و جوانان شدت گرفته است. اگرچه عوامل گوناگونی در این خشونت نقش دارند، اما علت اصلی را نمی توان نادیده گرفت. در زمانۀ ما بسیاری از جوانان وجدان رشد نیافته ای دارند و درنتیجه تمایل به رفتارهای خشن و ضد اجتماعی در آنها شدت گرفته است. باربارا استیل ول بنابر پژوهش هایی […]

خشونت بین نوجوانان و جوانان شدت گرفته است. اگرچه عوامل گوناگونی در این خشونت نقش دارند، اما علت اصلی را نمی توان نادیده گرفت. در زمانۀ ما بسیاری از جوانان وجدان رشد نیافته ای دارند و درنتیجه تمایل به رفتارهای خشن و ضد اجتماعی در آنها شدت گرفته است.
باربارا استیل ول بنابر پژوهش هایی که انجام داده، به این نتیجه رسیده است که بسیاری از نوجوانان وجدان سردرگمی دارند و درنتیجه، توان آنها در تفکرِ اخلاقیِ مبتنی بر واقعیات و درک پیامدهای رفتارشان محدود است.
استیل ول شرح می دهد که کودکان در این مقطع برای رشد اخلاقی بیشتر از هر چیز به وجدان بیرونی نیاز دارند؛ یعنی شرایط ضروری و بنیادین تعیین حدود، عشق، نظارت، قوانین و سرمشق های اخلاقی که وجدان قوی را پرورش می دهد.
اما متاسفانه بسیاری از کودکان مستعد خشونت، درست همین شرایط را ندارند. در نتیجه بدون شرایط بیرونی و صِرف اتکا بر وجدان ضعیف و رشد نیافته شان به راحتی درصدد انتقام گیری برمی آیند و به خشونت متوسل می شوند.
یکی از نگران کننده ترین نشانه های بحران وجدان رواج بی رحمی بین همسالان است. اکنون بسیاری از کودکان از رفتار خشن هم شاگردی هایشان در هراس هستند. بچه های زورگو همسالانشان را تحقیر یا تهدید می کنند، به آنها ناسزا می گویند، کتکشان می زنند، و با ایجاد احساس شرمندگی آنها را کنترل می کنند.
در واقع پژوهش ها نشان داده اند که در بچه های زورگو، وجدان هیچ نقشی ندارد. اگر بچۀ زورگو احساس کند موجب آزار بچۀ دیگری شده است، به خصوص اگر قربانی او گریه کند یا ناراحت به نظر برسد، او آزارش را افزایش می دهد؛ و با هر آزار جدید، توان او برای احساس کردن دردِ قربانی و احساس خجالت از بی رحمی خود، یک درجه ضعیف تر می شود و بحران بی وجدانی شدیدتر می گردد.
سرقت در میان نوجوانان افزایش یافته است. بسیاری از کودکان و نوجوانان وسایل همشاگردی هایشان را می دزدند یا از مغازه ها جنس برمی دارند.
یکی از نگران کننده ترین گرایش هایی که در دهۀ گذشته در بین دانش آموزان به شدت رواج یافته، تقلب است. از آن نگران کننده تر اینکه بسیاری از دانش آموزان احساس می کنند تقلب نه تنها اشکالی ندارد، بلکه برای موفقیت تحصیلی نیز ضزوزی است.
واقعیات نشانگر افزایش دروغ و تقلب در میان جوانان است، اما از آن نگران کننده تر این است که بسیاری از آنها از ناراستی احساس پشیمانی و گناه نمی کنند. این هم نشانۀ دیگری است بر اینکه اخلاقیات کمیاب و وجدان جوانان بسیاری ضعیف شده است.
یکی دیگر از نشانه های وجدان ضعیف، بی بند و باری جنسی است. وجدان قوی به نوجوانان و جوانان کمک می کند تا به هوس هایشان نه بگویند و دربارۀ پیامدهای اجتماعی رفتارهایشان بیندیشند. آنهایی که فاقد این صدای درونی هستند، راه ساده تر لذات آنی را برمی گزینند و متوجه نیستند که شاید در نتیجۀ انتخابی که کرده اند تا پایان عمر رنج ببرند.
آمارهای جاری نشان می دهد که میزان سوء استفاده از مواد در میان جوانان هنوز بسیار بالاست. استفاده از وجدان و نه گفتن جزء برنامه های این جوانان نیست.
نشانه های سقوط اخلاقی نگران کننده و نشانگر بحران جدی ضعف وجدان در میان جوانان است. چشم پوشی و نادیده گرفتن این نشانه ها شاید غیر اخلاقی ترین کاری است که از سوی ما صورت می گیرد، زیرا تاثیر آن بر آیندۀ فرزندانمان و نیز آیندۀ فرزندان آنها می تواند وحشتناک باشد.
ما می توانیم کارهای مثبتی برای کمک به فرزندانمان انجام دهیم تا وجدان قوی و جهت یابی درونی را در آنها پرورش دهد و این گونه درست و غلط را از هم متمایز سازند.
دربارۀ بحران وجدان ضعیف چه کنیم؟

  • شما نخستین و قدرتمندترین آموزگار اخلاقی فرزندتان هستید، پس توجه کنید که رفتارتان سرمشق خوبی برای فرزندتان باشد.
  • اگر می خواهید فرزندتان رفتار اخلاقی داشته باشد، از او چنین رفتاری را انتظار داشته باشید و بر آن اصرار بورزید.
  • دربارۀ موارد اخلاقی که پیش می آیند هوشیار باشید و حرف بزنید. فرزندتان می تواند اعتقادات اخلاقی شما را بشنود و شما می توانید استدلال های اخلاقی فرزندتان را بسنجید و آن را ارتقاء بخشید.
  • مخالفت خود را با برنامه های تلویزیونی، فیلم ها، ترانه ها، بازی های رایانه ای و شبکه های اینترنتی که تاثیر مهمی بر رشد اخلاقی فرزندتان دارند، نشان دهید. نگرانی هایتان را به سادگی برای فرزندتان شرح دهید، معیارهایی تعیین کنید و سپس به آنها وفادار بمانید.
  • با پرسیدن سؤال هایی به کودکتان کمک کنید تا بتواند خودش را جای طرف مقابل بگذارد: اگر کسی با تو آن رفتار را می کرد، چه حسی داشتی؟
  • وقتی کودکتان رفتاری اخلاقی دارد، توجه کنید و برایش شرح دهید که چه کار درستی انجام داده است و چرا شما از آن رفتار خوشتان می آید.

نویسنده این مطلب :

خانم خوش بیانی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما