می 25
برچسب ها :
بازدید : 704
نظرات : بدون دیدگاه
توپ زخمی

وسایل مورد نیاز: یک توپ، چند عدد چسب زخم که طبق دستور زیر، کلماتی روی آنها نوشته شده است. آماده سازی: چند عدد چسب زخم بردارید و با ماژیک روی هر کدام از آن ها یک حرف، یک کلمه کامل با یک عدد بنویسید. یکی از آن ها را روی توپ بچسبانید. روش بازی: دو […]

وسایل مورد نیاز: یک توپ، چند عدد چسب زخم که طبق دستور زیر، کلماتی روی آنها نوشته شده است.

آماده سازی: چند عدد چسب زخم بردارید و با ماژیک روی هر کدام از آن ها یک حرف، یک کلمه کامل با یک عدد بنویسید. یکی از آن ها را روی توپ بچسبانید.

روش بازی: دو نفر از بچه ها در فاصله حداقل چهار متر از همدیگر می نشینند اما فاصله ایده آل دو برابر این می باشد. آن ها توپ چسب زخم خورده را به سمت هم قل می دهند. دو حدس زننده کنار توپ چرخان می دوند، هر کدام در یک طرف توپ و سعی می کنند نوشته روی آن را بخوانند. هر کس که زودتر حدس بزند، برنده است و جانشین یکی از دو نفری که روی زمین نشسته اند می شود. یک چسب زخم جدید روی توپ چسبانده می شود و دور بعدی با دو حدس زننده جدید شروع می شود.

پیشنهاد ۱: این بازی با تنها ۲ نفر نیز قابل اجراست، به این ترتیب که دو نفر در فاصله مناسبی (مثلا ۴ متر) روبه روی هم می نشینند. آنها هرکدام چند چسب در اختیار دارند که می توانند روی توپ بچسبانند، نفر اول توپ را برمی دارد و روی آن یک برچسب با نوشته می چسباند و آن را سمت نفر مقابل قل میدهد. شخص مقابل
از رسیدن توپ به او، باید دقت کند تا نوشته روی آن را بخواند. اگر موفق به این کار نشود، یک امتیاز را دست داده است. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

پیشنهاد ۲: می توانید بچه ها را به گروه های کوچک تقسیم کنید که سمت چپ و راست توپ در حال چرخش حرکت می کنند. هر کس درست حدس بزند، برای گروهش امتیاز کسب می کند.

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما