می 18
برچسب ها :
بازدید : 1408
نظرات : بدون دیدگاه
مرور هجاها

وسایل مورد نیاز: صندلی به تعداد همه و یک صندلی اضافه روش بازی: بچه ها و راهنما همگی روی صندلی هایشان دایره وار می نشینند و یکی از صندلی ها را خالی می گذارند. راهنما سمت چپ صندلی خالی می نشیند و اعلام می کند که الآن در باغ وحش هستند و دنبال حیواناتی می […]

وسایل مورد نیاز: صندلی به تعداد همه و یک صندلی اضافه

روش بازی: بچه ها و راهنما همگی روی صندلی هایشان دایره وار می نشینند و یکی از صندلی ها را خالی می گذارند. راهنما سمت چپ صندلی خالی می نشیند و اعلام می کند که الآن در باغ وحش هستند و دنبال حیواناتی می گردند که اسمشان طولانی باشد. بعد، راهنما بازی را مثلا با گفتن این جمله شروع می کند: «من یک کروکودیل میبینم.» بقیه بچه ها با هم کلمه را به صورت مقطع با تأکید روی هجاهای آن تکرار می کنند. بعد راهنما با صدای بلند می گوید «کرو» و به آرامی روی صندلی خالی می خزد. کسی که کنار او نشسته می گوید «کو» و روی صندلی خالی راهنما مینشیند. کسی که سمت چپ او نشسته می گوید: «دیل» و سریع روی صندلی خالی مینشیند. حالا کسی که سمت چپ صندلی خالی نشسته اسم حیوان دیگری را می گوید. این حیوان می تواند ش – تر – مرغ، او- رانگ – او- تان، پن – گو – ئن، س – من – در و … باشد.

نکته: این بازی با حداقل ۳ نفر و استفاده از ۴ صندلی، در هر مکانی قابل اجراست.

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما