می 6
برچسب ها :
بازدید : 815
نظرات : بدون دیدگاه
توپ بازی با ریاضی

وسایل مورد نیاز: یک توپ روش بازی: یک روش جالب برای تمرین ریاضیات، همه کنار صندلی های خود می ایستند. توپ بدون ترتیب خاصی بین بچه ها رد و بدل می شود و هر کس که توپ را می گیرد باید عددی را انتخاب کند، یا یک عملیات ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) را نام […]

وسایل مورد نیاز: یک توپ

روش بازی: یک روش جالب برای تمرین ریاضیات، همه کنار صندلی های خود می ایستند. توپ بدون ترتیب خاصی بین بچه ها رد و بدل می شود و هر کس که توپ را می گیرد باید عددی را انتخاب کند، یا یک عملیات ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) را نام ببرد یا جواب معادله را بدهد. برای مثال، اولین نفری که توپ را می گیرد، می گوید: «چهار»، دومین نفر فریاد میزند: «ضرب» و نفر سوم می گوید: «هشت». به این ترتیب زمانی که چهارمین نفر توپ را می گیرد باید بگوید: «سی و دو». هر کس توپ را بیندازد یا نتواند در عرض چند ثانیه پاسخ صحیح را بگوید، باید بنشیند.
عدد یا عملیات معادلات باید ساده باشد و هر بار محدود به چهار نفر شود. راهنما میتواند اعداد و عملیات ریاضی را محدود کند تا مطمئن شود که برای گروه زیاد مشکل نباشد. هر چه توپ سریع تر رد و بدل شود، هیجان بازی بیشتر می شود.

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما