مارس 9
برچسب ها :
بازدید : 478
نظرات : بدون دیدگاه
قرمز و سیاه

وسایل موردنیاز: یک دسته کارت که یک طرف آن به طور اتفاقی سیاه یا قرمز است. توضیح: این بازی رقابتی، دقت و تمرکز را بر می انگیزد؛ بچه ها نیروهای جدیدی را کشف می کنند و مقداری از انرژیشان تخلیه می شود. بعد از آن همگی تجدید قوا می کنند و آماده یادگیری می شوند. […]

وسایل موردنیاز: یک دسته کارت که یک طرف آن به طور اتفاقی سیاه یا قرمز است.

توضیح: این بازی رقابتی، دقت و تمرکز را بر می انگیزد؛ بچه ها نیروهای جدیدی را کشف می کنند و مقداری از انرژیشان تخلیه می شود. بعد از آن همگی تجدید قوا می کنند و آماده یادگیری می شوند.

روش بازی: اگر تعداد بچه ها زیاد است آنها را به گروه های کوچک تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید تا درباره ترتیب شروع بازی شان تصمیم بگیرند. هر گروه با اعضای خودش بازی می کند. روی میز هر گروه یک دسته کارت به صورت پشت و رو پخش می شود. بچه ها به نوبت هر بار یک کارت را برمی گردانند. اگر کارتی که برگردانده میشود، قرمز باشد کودک آن را نگه می دارد و اگر سیاه باشد، آن را دوباره پشت و رو می گذارد. این بازی بسیار سریع انجام میشود و بچه ها سعی می کنند کارت های سیاهی را که برگردانده شده اند به ذهن بسپارند. در پایان کسی که بیشترین کارت قرمز را داشته باشد برنده بازی خواهد بود.

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما