مارس 9
بازدید : 407
نظرات : بدون دیدگاه
سلانه سلانه رفتن‌عمه خانم

روش بازی: راهنما با گفتن این جمله بازی را شروع می کند: «عمه خانم داره توی پارک قدم می زنه بچه ها هم می پرسند: «چطوری تو پارک قدم می زنه؟» راهنما پاسخ می دهد: «عمه خانم همیشه این طوری راه میره» و نشان میدهد که عمه خانم چطور سلانه سلانه می رود، یا می […]

روش بازی: راهنما با گفتن این جمله بازی را شروع می کند: «عمه خانم داره توی پارک قدم می زنه بچه ها هم می پرسند: «چطوری تو پارک قدم می زنه؟» راهنما پاسخ می دهد: «عمه خانم همیشه این طوری راه میره» و نشان میدهد که عمه خانم چطور سلانه سلانه می رود، یا می لنگد، یا تاتی تاتی می کند یا تلو تلو می خورد بچه ها، راه رفتن او را تقلید می کنند.

بعد راهنما یک خویشاوند دیگر را نام می برد: «عموجان داره توی پارک قدم میزنه.» و بازی دوباره از سرگرفته
بچه ها یاد بگیرند که بازی چطور انجام می شود، آنها هم می توانند به نوبت بازی را هدایت کنند.
پیشنهاد: این بازی برای تمرین لغت هم مناسب است سعی کنید از چندین واژه متفاوت استفاده کنید، مثل «فس فس رفتن»، «لخ لخ کردن»، «لک ولک یا قیدهای متفاوتی مثل «با احتیاط » « یواشکی»، «با عصبانیت»، «با اخم» و..

نویسنده این مطلب :

محی الدین

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما