وسط حرف دیگران نپر

پیامبر عزیز ما در همه ی کارهایش صبور بود. او هیچ وقت وسط حرف دیگران نمی پرید و سخن کسی را قطع نمی کرد اجازه می داد تا حرف گوینده به پایان برسد، آنگاه اگر لازم بود، لب به سخن می گشود. با آنکه پیامبر(ص) در هر زمینه‌ای حرف‌های شنیدنی بسیاری داشت، اما به خاطر بیان این حرف‌ها نیز وسط حرف دیگران نمی پرید.

دو نفر که با هم حرف می زنند، باید دقت کنند که وسط حرف یکدیگر نپرند تا حرف هایشان به نتیجه برسد. موقع حرف زدن اولی، دومی باید ساکت باشد و هنگام حرف زدن دومی، اولی باید سکوت کند. اگر بخواهند وسط حرف هم بپرند و رشته ی کلام یکدیگر را ببرند، هرگز از گفت و گو با هم لذت نخواهند برد؛ فقط اعصاب هم را خرد خواهند کرد و فقط باعث ناراحتی هم خواهند شد. نه چیزی از هم خواهند آموخت و نه بر دانش یکدیگر خواهند افزود. شیرینی و زیبایی و فایده ی گفت و گو وقتی است که دو طرف در شنیدن حرف های هم صبوری کنند.

پیامبر عزیز ما در همه ی کارهایش صبور بود. او هیچ وقت وسط حرف دیگران نمی پرید و سخن کسی را قطع نمی کرد اجازه می داد تا حرف گوینده به پایان برسد، آنگاه اگر لازم بود، لب به سخن می گشود. با آنکه پیامبر(ص) در هر زمینه‌ای حرف‌های شنیدنی بسیاری داشت، اما به خاطر بیان این حرف‌ها نیز وسط حرف دیگران نمی پرید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما