ژانویه 14
بازدید : 718
نظرات : بدون دیدگاه
به اندازه حرف بزن

پیامبر(ص) همه ی کارهایش به اندازه بود. خوردنش، خوابیدنش، خندیدنش، سخنش، سکوتش و حتی عبادت و صدقه دادنش به اندازه بود. او هرگز از جاده ی اعتدال خارج نمیشد. پیامبر (ص) اهل افراط و تفریط نبود.

پرحرفی زشت و ناپسند است، اما حرف نزدن و ساکت بودن بیش از اندازه هم خوب نیست. همان طور که پر خوری باعث بیماری می شود، غذانخوردن هم به ناخوشی و بیماری می انجامد. همان طور که خواب زیاد آدم را کسل و تنبل می کند، کم خوابی و بدخوابی هم باعث سردرد و بی حالی می شود.

همه ی کارهای ما باید به اندازه باشد. باید به اندازه حرف بزنیم، به اندازه غذا بخوریم و به اندازه بخوابیم. بقیهی کارهایمان را نیز باید به اندازه انجام دهیم؛ نه کمتر و نه بیشتر.

پیامبر(ص) همه ی کارهایش به اندازه بود. خوردنش، خوابیدنش، خندیدنش، سخنش، سکوتش و حتی عبادت و صدقه دادنش به اندازه بود. او هرگز از جاده ی اعتدال خارج نمیشد. پیامبر (ص) اهل افراط و تفریط نبود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما