ژانویه 14
بازدید : 617
نظرات : بدون دیدگاه
ازغذا بدگویی نکن

حضرت محمد(ص) هم مثل بقیه‌ی مردم بعضی غذاها را  دوست نداشت و نمی خورد؛ اما هرگز از این غذاها بد نمی گفت. هر چه را دوست داشت، می خورد و هر چه را دوست نداشت، نمی خورد. او درباره‌ی هیچ غذا و میوه و درخت و گل و گیاهی بد نمی گفت و از هیچ نعمتی ایراد نمی گرفت.

شاید من از سبزی پلو خوشم بیاید و از عدس پلو خوشم نیاید و شاید تو بر عکس من باشی. سبزی پلو را دوست نداشته باشی و عدس پلو دوست داشته باشی. این خیلی عادی است که هر کدام از ما از بعضی غذاها خوشمان بیاید و از بعضی غذاها خوشمان نیاید؛ اما باید بدانیم که همه ی غذاها نعمت خدا هستند. درست نیست که درباره ی این نعمتها بد بگوییم و به این هدیه های خدا بی احترامی کنیم.

اگر از غذایی خوشمان نیاید و آن را نخوریم، اشکالی ندارد؛ اما چه دلیلی دارد که از آن غذا بدگویی کنیم؟ شاید دیگران آن غذا را دوست داشته باشند؛ پس چرا باید آنها را با حرف هایمان آزار بدهیم؟ اصلا چرا باید ناشکری کنیم و از یک نعمت خدا ایراد بگیریم.

حضرت محمد(ص) هم مثل بقیه‌ی مردم بعضی غذاها را  دوست نداشت و نمی خورد؛ اما هرگز از این غذاها بد نمی گفت. هر چه را دوست داشت، می خورد و هر چه را دوست نداشت، نمی خورد. او دربارهی هیچ غذا و میوه و درخت و گل و گیاهی بد نمی گفت و از هیچ نعمتی ایراد نمی گرفت.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما