دعوت میزبان را رد نمی‌کرد

اگر کسی پیامبر را به خوردن چند خرمای خشک و ارزان نیز دعوت می کرد، دعوت او را می پذیرفت. نمی گذاشت کسی که دعوتش کرده، خجالت بکشد. می رفت و به همان پذیرایی ساده و معمولی راضی می شد. به خاطر این اخلاق پیامبر (ص)، یاران فقیر حضرت نیز به خودشان اجازه می دادند که او را به خانه ی خود دعوت کنند

بعضی ها وقتی به یک مهمانی دعوت می شوند، از این و آن می پرسند که قرار است در آن مهمانی چه غذایی داده شود. اگر ببینند که در آن مهمانی قرار است جوجه کباب یا دیگر غذاهای گران قیمت بدهند، دعوت میزبان را می پذیرند؛ اما اگر بفهمند که در آن مهمانی، غذای ساده ای داده خواهد شد، دعوت میزبان را قبول نمی کنند و برای فرار از آن مهمانی، هزار جور بهانه می آورند.

بر عکس این جور آدم‌ها، عده ی دیگری هستند که به کسی که دعوتشان کرده، احترام می گذارند. کاری ندارند که در مهمانی چه غذایی داده میشود. اگر کسی آنان را به خوردن یک نان و پنیر هم دعوت کند، دعوتش را می پذیرند. برای آنها دوستی و محبت مهم است؛ کاری ندارند که بر سر سفره ی پذیرایی، چه غذایی قرار داده خواهد شد.

پیامبر عزیز ما، از این گروه آدم ها بود. اگر کسی او را به خوردن چند خرمای خشک و ارزان نیز دعوت می کرد، دعوت او را می پذیرفت. نمی گذاشت کسی که دعوتش کرده، خجالت بکشد. می رفت و به همان پذیرایی ساده و معمولی راضی می شد. به خاطر این اخلاق پیامبر (ص)، یاران فقیر حضرت نیز به خودشان اجازه می دادند که او را به خانه ی خود دعوت کنند. میزبانی پیامبر (ص)، مخصوص هیچ گروهی نبود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما