نحوه برخورد با سوال کننده

حضرت محمد(ص) هیچ گاه از جواب دادن به پرسش های مسلمانان فرار نمی کرد. پیامبر(ص) از شنیدن سؤال های یارانش هرگز خسته نمی شد و پس از شنیدن هر سؤال، با خوشرویی به جواب گویی می پرداخت. حتی گاهی پیامبر، سؤال کننده را نیز تشویق می فرمود.

معلم ها دو گروه اند؛ گروهی از آنها از سؤال های دانش آموان خیلی زود خسته می شود و خیلی زود حوصله شان سر می رود. اینها پس از جواب دادن به چند سؤال، دیگر به شاگردان خود اجازه‌ی پرسیدن نمی دهند؛ اما گروه دیگری از معلم ها، از پرسشهای شاگردان خود هرگز احساس خستگی نمی کنند. آنها با صبر و حوصله به سؤال های شاگردانشان گوش می سپارند و با مهربانی و خوش رویی، به سؤال های آنان جواب میدهند. حتی اگر دانش آموزی بیرون از کلاس هم از آنها سؤالی بپرسد می ایستند و به سؤال او پاسخ می دهند. آنها جواب دادن به سؤال های دانش آموان را دوست دارند و از این کار لذت می برند.

حضرت محمد(ص) از این جور معلم ها بود. او هیچ گاه از جواب دادن به پرسش های مسلمانان فرار نمی کرد. پیامبر(ص) از شنیدن سؤال های یارانش هرگز خسته نمی شد و پس از شنیدن هر سؤال، با خوشرویی به جواب گویی می پرداخت. حتی گاهی پیامبر، سؤال کننده را نیز تشویق می فرمود. رسول خدا(ص) از جواب دادن به پرسش های مردم غیر مسلمان نیز کوتاهی نمی کرد. بسیاری از یهودیان و مسیحیان، در مدینه خدمت پیامبر (ص) می رسیدند و سؤال های فراوانی را از حضرت می پرسیدند. پیامبر (ص) به پرسش های آنان نیز با حوصله ی تمام گوش می کرد و با حوصله ی تمام به آن پرسش ها نیز پاسخ میداد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال
همچنین بخوانید :

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما