ژانویه 8
بازدید : 1347
نظرات : بدون دیدگاه
لبخند ملیح بزن

پیامبر عزیز ما خیلی خوشرو بود و موقع سخن گفتن، همیشه لبخند ملایمی بر لب داشت. در این حالت، دندان‌های سفید حضرت دیده می شد و مثل تگرگ می درخشید. او هرگز اخم نمی کرد و می فرمود: «خدا از کسی که به روی برادران خود چهره در هم می کشد، نفرت دارد.»

یکی از ویژگی‌های مؤمنان واقعی، خوش رویی است. آنها هیچوقت اخم نمی کنند و هنگام رو به رو شدن با دیگران، هرگز چهره در هم نمی کشند. مؤمنان واقعی، چهره ای آرام، مطمئن و مهربان دارند و لبهایشان همیشه به یک تبسم زیبا آراسته شده است.

آنها خوب می دانند که خوشرویی با دیگران و لبخندزدن هنگام دیدار دوستان، چه ثوابهای فراوانی دارد و تا چه اندازه به افزایش دوستی‌ها و محبت‌ها کمک می کند؛ البته آنها هرگز مثل دیوانه ها قهقهه نمی زنند و با خنده های وحشتناک، دیگران را آزار نمی دهند. مهربانانه می خندند؛ اما هنگام خندیدن، هیچ وقت صدایشان را بلند نمی کنند. کار آنها مثل کار گل هاست. گل ها به روی همه می خندند؛ اما فریاد نمیزنند. آنها بدون آنکه صدای گوش خراشی ایجاد کنند زیباترین لبخندها را تقدیم مردم می کنند.

پیامبر عزیز ما خیلی خوشرو بود و موقع سخن گفتن، همیشه لبخند ملایمی بر لب داشت. در این حالت، دندان‌های سفید حضرت دیده می شد و مثل تگرگ می درخشید. او هرگز اخم نمی کرد و می فرمود: «خدا از کسی که به روی برادران خود چهره در هم می کشد، نفرت دارد.» با این همه، هیچ وقت . حتی وقتی ماجرای خنده داری میشنید – بلندبلند نمی خندید. خنده های پیامبر، شیرین، آرام و زیبا بود. او هرگز قهقهه نمی زد. پیامبر مثل گل بود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما