ورزش و شادی و نشاط

حضرت محمد(ص) یک ورزشکار ماهر و قوی بود. او تیراندازی می کرد، کشتی می گرفت و اسب سوار ماهری بود. پیامبر(ص) حتی در مسابقات ورزشی نیز شرکت می کرد. او گهگاهی با دوستان و یارانش مسابقه می داد و خیلی وقت‌ها هم در این مسابقات برنده می‌شد.

ورزش فایده های بسیاری برای ما دارد. وقتی ما ورزش می کنیم، بدنمان سالم می ماند و بسیاری از بیماری ها نیز از ما دور می شود؛ گذشته از این، ورزش شادی و نشاط را در ما به وجود می آورد.

با ورزش می توانیم غم و غصه های خود را به فراموشی بسپاریم و فکرهای ناامیدکننده و آزاردهنده را از خودمان دور کنیم؛ البته ورزش فایده ی دیگری نیز دارد که ویژهی ورزش های دسته جمعی است. این نوع ورزش ها باعث افزایش دوستی‌ها و محبت‌ها می شوند؛ مثلا ما با دوستان‌مان فوتبال بازی می کنیم، دوستیمان با آنها بیشتر میشود. احساس می‌کنیم که با آنان صمیمی تر شده ایم.

حضرت محمد(ص) یک ورزشکار ماهر و قوی بود. او تیراندازی می کرد، کشتی می گرفت و اسب سوار ماهری بود.
پیامبر(ص) حتی در مسابقات ورزشی نیز شرکت می کرد. او گهگاهی با دوستان و یارانش مسابقه می داد و خیلی وقتها هم در این مسابقات برنده میشد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما