ژانویه 8
بازدید : 940
نظرات : بدون دیدگاه
مساوی بودن پولداران با فقیران

حضرت محمد(ص) به همه ی مردم احترام می گذاشت. حتی فقیرترین مردم مدینه نیز برای پیامبر (ص) عزیز و محترم بودند. او هیچ فقیری را خوار و کوچک نمیشمرد و هرگز به فقیران بی احترامی نمی کرد. در نگاه پیامبر(ص)، پولدار و بی پول با هم مساوی بودند.

مردم از نظر مال و ثروت، با هم فرق دارند. بعضی از مردم خیلی پول دارند و بعضی ها خیلی فقیرند. بعضی ها ماشین های گران قیمت سوار می شوند و بعضی ها یک دوچرخه هم ندارند. بعضی ها در خانه های بسیار بزرگ زندگی می کنند و بعضی ها در خانه های بسیار کوچک به سر می برند. بعضی ها می توانند هر ماه و هر هفته، یک لباس نو برای خود بخرند و بعضی‌ها حتی سالی یک لباس را هم به زحمت خریداری می کنند.

اینکه هر کسی چقدر پول دارد یا ندارد، مهم نیست. مردم همه بندگان خدا هستند و پیش خدا با هم فرقی ندارند. ما باید به همه ی بندگان خدا احترام بگذاریم. پول دار و فقیر نباید برایمان فرقی بکند. همان طور که به ثروتمندان احترام می گذاریم، باید به فقیران نیز همان طور احترام بگذاریم. خدای ناکرده نباید کسی را به خاطر بی پولی اش کوچک بشماریم و نباید به خاطر فقر و نداری اش، به او بی احترامی کنیم.

حضرت محمد(ص) به همه ی مردم احترام می گذاشت. حتی فقیرترین مردم مدینه نیز برای پیامبر (ص) عزیز و محترم بودند. او هیچ فقیری را خوار و کوچک نمیشمرد و هرگز به فقیران بی احترامی نمی کرد. در نگاه پیامبر(ص)، پولدار و بی پول با هم مساوی بودند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما