ژانویه 8
بازدید : 703
نظرات : بدون دیدگاه
آداب غذاخوردن

پیامبر بزرگوار ما نمونه ی یک انسان کامل بود. عقل و ادب و اخلاق، در همه ی کارهای آن حضرت موج می زد. او وقتی غذا می خورد، فقط از غذای مقابل خودش استفاده می کرد، دستش به جاهای دیگر سفره دراز نمیشد.

غذاخوردن نیز مانند بسیاری از کارهای دیگر، آدابی دارد. یکی از آداب غذاخوردن این است که سر سفره، هر کسی فقط از غذایی که در مقابل اوست، بردارد و بخورد. کسی نباید به این طرف و آن طرف دست دراز کند و غذاهایی را که جلوی دیگران است به طرف خودش بکشد. معمولا خانم خانه، طوری ظرف‌های غذا را در سفره می چیند که همه بتوانند غذای مورد نظرشان را به راحتی در بشقاب بریزند و بخورند. پس دیگر چه نیازی است که به اینجا و آنجا دست دراز کنند و ادب سفره را زیر پا بگذارند.

ما انسانها مانند حیوان ها به غذا نیاز داریم؛ اما در تأمین این نیاز و خوردن غذا، باید جایگاه انسانی خود را حفظ کنیم وقتی حیوانها غذا می خورند، هیچ آدابی را در نظر نمی گیرنده اهمیتی نمی دهند که کجا و چگونه و چه شکلی غذا بخورند.

اما ما انسانها باید به گونه ای غذا بخوریم که به شخصیت انسانی‌مان آسیبی نرسد. وقتی ما فقط از روبه روی خودمان غذا میخوریم، حالت انسانی تری داریم تا زمانی که به این طرف و آن طرف سفره سرک می کشیم و دست دراز می کنیم.

پیامبر بزرگوار ما نمونه ی یک انسان کامل بود. عقل و ادب و اخلاق، در همه ی کارهای آن حضرت موج می زد. او وقتی غذا می خورد، فقط از غذای مقابل خودش استفاده می کرد، دستش به جاهای دیگر سفره دراز نمیشد. آن حضرت، دیگران را هم از این رفتار ناپسند باز می داشت. روزی حضرت با عمروبن ابی سلمه غذا می خورد که دید او به این طرف و آن طرف سینی دست می برد و گوشت ها را برای خودش جدا می کند و می خورد. پیامبر (ص) به وی فرمود: «از جلوی خودت غذا بردار!»

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما