به دوستان خود چطور نگاه می‌کنی؟

حضرت محمد(ص) از هر نظر الگو بود. او وقتی با یارانش حرف میزد، نگاهش را بین همه ی آنها تقسیم می کرد. موقع حرف زدن آرام آرام سرش را می چرخاند و به همه ی یارانش نگاه می کرد. پیامبر (ص) آدم عادلی بود. او در نگاه کردن به یاران خود نیز عدالت را رعایت می کرد.

وقتی با چند نفر از دوستانت حرف میزنی، باید به صورت یکسان به همه ی آنها نگاه کنی. نباید نگاهت فقط به طرف یک نفر باشد. اگر تو فقط یک نفر را نگاه کنی، بقیه ناراحت میشوند و خیال می کنند تو به آنان علاقه نداری یا خوشت نمی آید که با آنها حرف بزنی؛ گذشته از این، وقتی تو فقط به یک نفر نگاه می کنی، دیگران به حرف های تو گوش نمیدهند. احساس می کنند که تو دوست نداری آنها حرف های تو را بشنوند؛ بنابراین نباید موقع حرف زدن، بین دوستانت فرق بگذاری. همه ی آنها دوست تو هستند و وقتی حرف میزنی، باید به همه نگاه کنی.

حضرت محمد(ص) از هر نظر الگو بود. او وقتی با یارانش حرف میزد، نگاهش را بین همه ی آنها تقسیم می کرد. موقع حرف زدن آرام آرام سرش را می چرخاند و به همه ی یارانش نگاه می کرد. دیگر کسی با خودش نمی گفت پیامبر(ص) مرا دوست ندارد یا خوشش نمی آید که با من حرف بزند. پیامبر (ص) آدم عادلی بود. او در نگاه کردن به یاران خود نیز عدالت را رعایت می کرد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما