ژانویه 8
بازدید : 999
نظرات : بدون دیدگاه
چطور زمان خوابت جزو زمان‌های مفید به شمار آید؟

رسول خدا(ص) فرمود: “هر کس شب را با وضو بخوابد، انگار همه ی شب را به شب زنده داری پرداخته است.» به همین دلیل بود که رسول خدا(ص) همیشه با وضو می خوابید. او با این کار، زمان خوابش را نیز به زمان عبادت خدا تبدیل می کرد.

ما انسان ها یک سوم عمرمان را در خواب می گذرانیم؛ یعنی اگر هر روز هشت ساعت بخوابیم، در مجموع حدود سی سال از عمرمان را در خواب خواهیم بود. آیا دوست داری زمان خواب تو نیز جزو زمان های مفید تو به شمار آید؟ آیا دوست داری که از این زمان نیز مثل ساعت های بیداری، بیشتر بهره ببری؟

اگر هر شب قبل از خواب وضو بگیری و با وضو بخوابی، ثواب شب زنده داری به تو داده خواهد شد. انگار تا صبح به عبادت خدا پرداخته ای و مشغول دعا و نماز و رکوع و سجود بوده ای.

روزی پیامبر (ص) از یاران خود پرسید: «کدام یک از شما همه ی شب را به عبادت خدا می پردازد؟»
سلمان گفت: «من ای رسول خدا!»

یکی از اصحاب با شگفتی پرسید: «ای سلمان! آیا تو همه شب را به عبادت می پردازی؟ »
سلمان گفت: «آری!»
وی گفت: «اما من میدانم که تو بیشتر ساعات شب را در خواب هستی»
سلمان گفت: «این طور که تو فکر می کنی نیست. من از محبوب دلها رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: “هر کس شب را با وضو بخوابد، انگار همه ی شب را به شب زنده داری پرداخته است. من هم هر شب با وضو می خوابم.»

به همین دلیل بود که رسول خدا(ص) همیشه با وضو می خوابید. او با این کار، زمان خوابش را نیز به زمان عبادت خدا تبدیل می کرد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما