وقتی دوستت ناراحت و غمگین است، باید چه کار کنی؟

حضرت محمد(ص) اگر می‌دید یکی از یارانش غمگین است، کاری می کرد که او شاد بشود. در چنین وقتهایی، معمولا پیامبر با آن یار غمگینش شوخی می کرد. شوخی دوستانه ی پیامبر (ص) باعث می شد که یار پیامبر غم و اندوه خود را از یاد ببرد و شاد گردد.

تو اگر ببینی که یکی از دوستانت ناراحت و غمگین است، باید چه کار کنی؟ آیا باید حرفی بزنی که غم او بیشتر شود؟ آیا باید بی تفاوت باشی یا باید فکری کنی و غم و اندوه را از دلش بیرون بیاوری؟ خیلی روشن است که تو این کار سوم را انجام میدهی. وقتی کسی غمگین است، ما باید چارهای بیندیشیم. باید خار غم را از دلش بیرون بکشیم و گل شادی را در قلب او بنشانیم. خدا این کار را خیلی دوست دارد. او به کسانی که مؤمنان را از غم نجات می دهند، در آخرت پاداش فراوانی خواهد بخشید.

حضرت محمد(ص) اگر می‌دید یکی از یارانش غمگین است، کاری می کرد که او شاد بشود. در چنین وقتهایی، معمولا پیامبر با آن یار غمگینش شوخی می کرد. شوخی دوستانه ی پیامبر (ص) باعث می شد که یار پیامبر غم و اندوه خود را از یاد ببرد و شاد گردد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما