قبل هر حرفی، اول سلام

پیامبر عزیز ما، هیچ وقت منتظر نمی ماند مردم به او سلام کنند. او قبل از هر حرفی، سلام می کرد. در سلام کردن نیز بین مردم فرق نمی گذاشت. پول دار و بی پول و پیر و جوان و سیاه و سفید برایش تفاوتی نداشت. پیامبر حتی به بچه ها سلام می کرد.

آدمهای متکبر و مغرور، همیشه منتظر می مانند تا دیگران به آنها سلام کنند. در سلام دادن، هیچ وقت پیش دستی نمی کنند.
خودشان را خیلی بالاتر از دیگران می دانند. خیال می کنند وظیفه ی دیگران است که به آنها سلام بدهند. نمی فهمند کسی که اول سلام می دهد، ثواب بیشتری می برد. سلام، هفتاد ثواب دارد که ۶۹ ثواب آن به آغاز کننده ی سلام می رسد و فقط یک ثواب آن نصیب جواب دهنده می شود. آدمهای مغرور اگر عقل داشتند، به این راحتی آن ۶۹ ثواب را از دست نمی دادند.

اما پیامبر عزیز ما، هیچ وقت منتظر نمی ماند مردم به او سلام کنند. او قبل از هر حرفی، سلام می کرد. در سلام کردن نیز بین مردم فرق نمی گذاشت. پول دار و بی پول و پیر و جوان و سیاه و سفید برایش تفاوتی نداشت. پیامبر حتی به بچه ها سلام می کرد. نمی گفت اینها کوچک اند و نیازی نیست به آنها سلام بدهم. همیشه می فرمود: «من سلام کردن به بچه ها را ادامه خواهم داد و هیچ وقت آن را ترک نخواهم کرد.» رسول خدا(ص) با این کار، به بچه ها سلام کردن را و به بزرگترها فروتنی را می آموخت.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال
همچنین بخوانید :

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما